Έγκριση προμήθειας φορητού Η/Υ και ενός βιντεοπροβολέα για το Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της προμήθειας, για το Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγίου,

ενός φορητού Η/Υ (laptop) μεγάλης ισχύος (με προδιαγραφές που καθορίζει ο Διευθυντής του Σχολείου), καθώς ο ήδη υπάρχων, λόγω παλαιότητας και βλάβης πρέπει να αντικατασταθεί και ενός βιντεοπροβολέα για την ομαλή λειτουργία της Σχολικής Μονάδας. Η ως άνω προμήθεια κοστολογείται σε 894, 90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και λοιπών κρατήσεων.