Έλεγχοι επίδοσης μαθητών Α’ Τριμήνου 2014-2015 στο 1ο Γυμνάσιο Αιγίου

Στις 19 Δεκεμβρίου θα δοθούν οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, για το 1ο τρίμηνο του σχολικού έτους 2014-2015.

Πιο συγκεκριμένα: Στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών της Α’ τάξης από το Διευθυντή του σχολείου. Στις 12.45 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών της Β’ και Γ’ τάξης από το Διευθυντή. Στις 13.15 θα γίνει επίδοση των ελέγχων του 1ου τριμήνου.