Ένσταση κατά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου από την παράταξη Θεοδωρακόπουλου

Ένσταση κατά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από την παράταξη του Στάθη Θεοδωρακόπουλου,

η οποία θεωρεί ότι ανακάλυψε σημεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ακύρωση του. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, άλλος προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου και άλλος ήρθε προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο ενώ η μεγάλη μείωση κατά 50% των ανελαστικών δαπανών, κατά την άποψη Θεοδωρακόπουλου, δεν δικαιολογεί τα ισοσκελισμένα έσοδα – έξοδα που εμφανίζονται.