Αιγιάλεια: Δώδεκα χιλιάδες ευρώ…για τα έξοδα που θα προκύψουν από την διεξαγωγή των Εκλογών

Home Αιγιάλεια Αιγιάλεια: Δώδεκα χιλιάδες ευρώ…για τα έξοδα που θα προκύψουν από την διεξαγωγή των Εκλογών

Τετάρτη, 18 Απρίλιος 2012 15:30

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεως ποσού 12.000 € σε βάρος του Κ.Α 00-6434.003 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών στο Δήμο Αιγιαλείας όπως

εκτύπωση προγραμμάτων : α) για την ανάδειξη των υποψηφίων των κομμάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και β) των εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και την προσφορά στους δικαστικούς αντιπροσώπους και στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών κάθε εκλογικού τμήματος, πρόχειρου γεύματος (σάντουιτς, αναψυκτικά και καφέδες), κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.