Αιγιάλεια: Τέσσερα επιχειρηματικά σχέδια βρίσκονται στα σκαριά

Παρά το δυσμενές επιχει­ρηματικό κλίμα στη χώ­ρα, λόγω του παρατεταμένης κρίσης, φαίνεται πως η περιοχή της Αιγιάλειας πολύ σύντομα θ’ ανοίξει ένα «παράθυρο» στην ανά­πτυξη και στην οικονομική «άνθηση», αφού στην περι­οχή, ούτε ένα, ούτε δύο, αλ­λά τέσσερα επιχειρηματικά σχέδια βρίσκονται στα σκα­ριά,

τα οποία αναμένεται ν’ αλλάξουν τα δεδομένα στην τουριστική υποδομή και τον κύκλο εργασιών συναφών επαγγελμάτων, τονώνοντας σημαντικά και τον τομέα της απασχόλησης. Με σημεία εκκίνησης, δι­αφορετικές παραλιακές το­ποθεσίες, τα πλάνα έχουν ως επίκεντρό τους την εκ­μετάλλευση του θαλασσίου μετώπου σε συνάρτηση με το εκκλησιαστικό στοιχείο, που στο Αίγιο και στην περιφέρεια του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επισκεψιμότητα και τη… «μηχανή του χρήματος»!

«ΣΤΑΦΙΔΑΠΟΘΗΚΕΣ»

Σύμφωνα με πηγές του Δή­μου, που η «Πελοπόννησος της Δευτέρας» είναι σε θέση να γνωρίζει, προς αξιοποίηση βαίνουν δύο πα­λιές Σταφιδαποθήκες, πλη­σίον του λιμένα Αιγίου και του Φάρου. Η πρώτη, είναι ιδιοκτησίας και διαχείρι­σης της Τοπικής Κοινότη­τας Κουνινάς και η δεύτε­ρη γνωστή ως «Τσίτσα», με κοινό επιχειρηματικό προσανατολισμό τη μετατροπή τους σε ξενοδοχειακά καταλύματα, που θα λειτουργή­σουν μάλιστα μονοπωλιακά στην παραλία της πόλης, με «ισχυρό» πλεονέκτημα το Ιε­ρό Προσκύνημα της Πανα­γίας Τρυπητής που βρίσκε­ται σε απόσταση αναπνοής, αλλά και τις μικρές ή μεγά­λες Μαρίνες που προγραμ­ματίζονται έμπροσθεν αυ­τών, αλλά και σε απόστα­ση ενός χιλιομέτρου

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ…

Μια ακόμα μεγάλη επέν­δυση, με πρωταγωνιστή αυ­τή τη φορά Αγγλικό Fund, «ξαναζεσταίνεται» στη Μυρ­τιά Αιγίου, μετά τη δικα­στική επίλυση χωροταξι­κών διαφορών, Δήμου και Ναυταθλητικού Ομίλου, για την κατασκευή υπερσύγχρο­νης «Μαρίνας» ευρωπαϊ­κών προδιαγραφών, χωρητικότητας άνω των 250 σκαφών, 25 συνολικά μέ­τρων και παράλληλη ανά­πτυξη παραπλήσιας επιχει­ρηματικής δράσης στη στε­ριά. Χώρου, με ναυτιλιακά είδη (περί των 1.000τ.μ), καφετέριες, εστιατόρια κ.λπ. Η συνολική επένδυση ανέρ­χεται στα 18 εκατ. ευρώ με τη δημιουργία 100 τουλάχι­στον νέων θέσεων και συν- δικαιούχος θα είναι και ο δήμος Αιγιάλειας.

Γήπεδα γκολφ στην περιοχή του Ελαιώνα

Σε καλό δρόμο μπαίνει και ανάπτυξη του αθλητικού του­ρισμού και συγκεκριμένα εγκαταστάσεων «golf tourism» στην περιοχή του Ελαιώνα (Τρυπιά), σε συνεργασία της Ιε­ρός Μητρόπολης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας – που θα δι­αθέσει οικοπεδική έκτασή της – και του Αιγιώτη εφοπλι­στή Νίκου Χριστοδουλόπουλου. Το σχέδιο ενισχύεται πια από τη νέα χωροταξική μελέτη του υπουργείου Περιβάλ­λοντος η οποία φαίνεται να λαμβάνει υπ’ όψιν της μια τέτοια επιχειρηματική δράση. Η μελέτη περιλαμβάνει γήπε­δα γκολφ, πολύ κοντά στην ήδη υπάρχουσα ξενοδοχειακή μονάδα «Σήμαντρο» της τοπικής εκκλησίας (παλαιό Μετό­χι), με τις πληροφορίες να θέλουν και «πάντρεμα» των δύο εγκαταστάσεων από ενδιαφερόμενο ξένο – μάλλον Αμερι­κανό – επιχειρηματικό «μπλοκ» για 200 εκατομμυρίων ευ­ρώ επένδυση, που ναι μεν δεν αναμένεται άμεσα, αλλά πα­ραμένει «ολοζώντανη»!

Δύο όμιλοι ενδιαφέρονται για το «Μεντιτερανέ»

Στην τελική ευθεία βρίσκε­ται και η αξιοποίηση του ανε­νεργού -από το 1993 – «Club Mediterranee» στην παραλία του Λαμπιρίου, που Βγαίνει οριστικά σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγω­νισμό στις 10 Μαΐου, με έντονο το ενδιαφέρον δύο επενδυτικών ομίλων – έναν από τη Γερμανία κι έναν από το εσωτερικό – για ανακατασκευή του σε μία έκτα­ση 70 στρεμμάτων.

Το κληροδότημα τελεί υπό τον διαχειριστικό έλεγχο του τοπι­κού Φιλοπροοδευτικού Συλλό­γου (ως κληροδότημα της Μα­ρίας Παναγιωτοπούλου) ο οποί­ος έχει εκπονήσει σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, «πατώντας» πάνω στο λαμπρό παρελθόν του ως παραθεριστικό κέντρο Γάλλων τουριστών, δυναμικότητας φιλοξενίας 600 έως 1.300 ατόμων, που λειτούργησε για μια μόνο οκταετία και το 2000 ως «Achaia Med» από τον επιχειρηματία Δ. Καρποντίνη σε συνεργασία με ξένους επιχει­ρηματίες.

Το επενδυτικό σχέδιο του Με­λετητικού Γραφείο «Region Estate» του Γ. Μαυρουδή, ανε­βάζει το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης στα 15 εκ. ευ­ρώ, για μετατροπή του σε πολυ­τελή ξενοδοχειακή μονάδα 250 περίπου κλινών, με κέντρο θαλασσοθεραπείας και συνεδριακό κέντρο, πολύ κοντά σε κόμβο της «Ολυμπίας Οδού», αλλά και του νέου προαστιακού σιδηρό­δρομου, διαθέτοντας «ιδιωτική πλαζ» 550 μέτρων, πυκνή βλά­στηση στο χερσαίο του τμήμα, μικρή «μαρίνα» σκαφών καθώς και διαθέσιμους χώρους με εστιατόρια, θέατρο και νεροτσουλήθρες!

Πηγή: Εφημερίδα Πελοπόννησος της Δευτέρας