Απόφαση σταθμός υπερχρεωμένου καταναλωτή από το Ειρηνοδικείο Ακράτας

Διέγραψε χρέος ύψους 306.000 ευρώ 62χρονης χήρας

Απόφαση σταθμό εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ακράτας βάσει της οποίας κουρεύεται  το 76%  του χρέους υπερχρεωμένης δανειολήπτριας που ανερχόταν σε 401.000 ευρώ εκ των οποίων μόνο το ποσό των 80.000 ευρώ αντιστοιχούσε σε στεγαστικά δάνεια και το υπόλοιπο ποσό σε καταναλωτικά, ενώ εξαίρεσε από την εκποίηση τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας, ήτοι την α κατοικία της αλλά και το αδιαίρετο ποσοστό αυτής σε άλλη κτισμένη το 1900 έτος, παλαιά  κατοικία της, την οποία έκρινε ότι δεν παρουσιάζει κανένα αγοραστικό ενδιαφέρον. Η δανειολήπτρια οφειλέτρια 11 τραπεζών, χήρα από 30ετίας ηλικίας 62 ετών, μητέρα δύο τέκνων τα οποία μεγάλωσε μόνη της και η οποία υπέστη πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε στιγμή εδέχετο τηλεφώνημα από εισπρακτική εταιρεία, διαθέτει μηνιαία σύνταξη 2010 ευρώ, ενώ το κόστος διαβίωσης της ανέρχεται σε 1100 ευρώ.

Η οφειλέτρια εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης της περικοπής του ποσού της σύνταξης της, της αύξησης των φόρων, της ασθενείας της και της αύξησης του κόστους ζωής της ευρέθηκε χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων τις οποίες ωστόσο παλαιότερα εξυπηρετούσε.

Η υπόθεση συζητήθηκε από το Ειρηνοδικείο Ακράτας, όπου κατέθεσαν εκτός της δανειολήπτριας ενστάσεις και προτάσεις και οι 11 εκπρόσωποι των τραπεζών. Τελικά η απόφαση, εκτιμώντας το πλήθος  των αποδεικτικών εγγράφων και στοιχείων και καταθέσεων,  διέγραψε χρέος ύψους 306.000 ευρώ ενώ επιβάλλει στην  δανειολήπτρια να αποπληρώσει για την διάσωση των ακινήτων της και δη της α  κατοικίας της 68.000 ευρώ με μηνιαίες καταβολές ποσού 354,16 ευρώ για 192 μήνες στην πιστώτρια τράπεζα ενώ για όλες τις λοιπές οφειλές της επέβαλλε στην δανειολήπτρια να καταβάλλει μηνιαίως  ποσό 545,83 ευρώ για 48 μήνες συμμέτρως κατανεμόμενο, και όπως αυτό προσδιορίζεται για κάθε μία πιστώτρια τράπεζα, και απαλλάσσει την δανειολήπτρια από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών της.

Οι νομικοί κύκλοι επισημαίνουν  ότι πρόκειται για σημαντική απόφαση η οποία «λύνει» και το θέμα της ευθύνης των Τραπεζών στην υπερχρέωση,  αφού δέχεται ότι υπάρχει σε κάθε περίπτωση συνυπαιτιότητα των τραπεζών ως προς την χρηματοδότηση των οφειλετών αφού κατά την χορήγηση των δανείων, μολονότι είχαν την δυνατότητα με την συνδρομή των  ηλεκτρονικών συστημάτων ΔΙΑΣ ή ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, επέδειξαν βαρεία αμέλεια αλλά και επιθετική στρατηγική πώλησης τραπεζικών προϊόντων μέσω καταιγιστικών διαφημίσεων, που χαρακτήρισε τον σχετικό οικονομικό τομέα της Χώρας την τελευταία δεκαετία και σχεδόν επέβαλλε στους καταναλωτές  την λήψη ιδίως καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών ούτως ώστε με τα υψηλά επιτόκια ιδίως στο χώρο των καταναλωτικών δανείων να έχουν συμβάλλει κι αυτές ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών. Η απόφαση αυτή έδωσε δίκαιη λύση σε ένα ιδιαίτερα υπερχρεωμένο νοικοκυριό, δικαιώνοντας την δανειολήπτρια.

Δικηγόρος της δανειολήπτριας ήταν η Δικηγόρος Αιγίου κ. Μαρία Ψαρράκου. 

Πηγή: ergasianews.blogspot.gr