Αρχαιρεσίες για νέο Δ. Σ. στο Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας

Αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30π.μ.,

στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλων».

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν: 1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, 2. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής, 3. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.. Όσοι από τα μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για κάποιο ή κάποια όργανα του Συλλόγου, δύνανται να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας στον Πρόεδρο του Συλλόγου, έως και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, μέχρι την 12 μεσημβρινή στο γραφείο του Προέδρου του Συλλόγου. Η έναρξη των αρχαιρεσιών θα γίνει στις 11.30π.μ. και η λήξη της προσέλευσης των ψηφοφόρων στις 15.30μ.μ.
Προσοχή: Υποχρεωτική για την ψηφοφορία η προσκόμιση του βιβλιαρίου Υγείας και η Αστυνομική ταυτότητα.