Γενική Τακτική Συνέλευση Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου

Η Γενική Τακτική Συνέλευση των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου ορίσθηκε για την ημέρα Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014,

έναρξη 08.00 – λήξη 20.00 στα γραφεία του Συλλόγου, Φειζοπούλου 8, τηλ. 26910/28061. Η αποχή δικαιολογείται αυθημερόν, αλλιώς διώκεται πειθαρχικώς. Η παρουσία στη Συνέλευση θεωρείται απαραίτητη. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ:

1. Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών.

2. Εκλογή 7 (επτά) Τακτικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εκλογή Προέδρου και 6 (έξι) Τακτικών Μελών, Αντιπροέδρου και 6 (έξι) Αναπληρωματικών Μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

4. Εκλογή 2 (δύο) Εκπροσώπων του Ι. Σ. Αιγίου στη Γεν. Συνέλευση του Π.Ι.Σ.

5. Εκλογή 3 (τριών) Τακτικών και 3 (τριών) Αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου.