Δείτε τις αλλαγές στις εξετάσεις για τους μαθητές Α’ και της Β’ Λυκείου

Οι μαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου άκουσαν με ανακούφιση και ενθουσιασμό πως δεν θα περάσουν φέτος από το βάσανο των προαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού χαρακτήρα

και την Τράπεζα Θεμάτων, αφού έρχονται σημαντικές αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα του Λυκείου. Όπως αναφέρει και το «Έθνος» έχουν ήδη προωθηθεί τουλάχιστον έξι αλλαγές.

– Καταργούνται οι εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα σε Α και Β Λυκείου.

– Οι βαθμοί των προαγωγικών εξετάσεων των δύο τάξεων δεν θα προσμετρώνται για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

– Τα θέματα των εξετάσεων θα τα επιλέγουν και πάλι οι καθηγητές που διδάσκουν το κάθε μάθημα.

– Επανέρχεται ως βαθμός προαγωγής ο γενικός μέσος όρος 9,5.

 – Δεν θα γίνεται επιλογή θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων, η οποία όμως θα συνεχίσει να λειτουργεί συμβουλευτικά για καθηγητές και μαθητές που επιθυμούν να βλέπουν τα θέματα.

– Στις Πανελλαδικές που θα διεξαχθούν το νέο έτος, οι μαθητές θα εξεταστούν σε 4 ή σε 6 μαθήματα. Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής τμημάτων από περισσότερα επιστημονικά πεδία.