Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ στο Δήμο για μίσθωση σχολικών μονάδων

Το ποσό των 5.172.332 ευρώ κατανέμεται στους δήμους της χώρας από την τακτική τους επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης

σχολικών μονάδων για το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς 2014-2015. Όσον αφορά τον Δήμο Αιγιαλείας του αντιστοιχεί το ποσό των 15.801,09 ευρώ.