Διακοπή κυκλοφορίας σε Κλ. Οικονόμου & Μητροπόλεως

Home Αιγιάλεια Διακοπή κυκλοφορίας σε Κλ. Οικονόμου & Μητροπόλεως

Πέμπτη, 09 Ιούλιος 2009 13:13

Με την αριθμ. 320/2009 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγίου αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.3 του Π.Δ. 609/85 για την επιτόπια εξέταση του έργου της Ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου της πόλεως του Αιγίου, προκειμένου να συνταχθεί πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του ανωτέρου έργου, στο οποίο θα καταγράψει η ανωτέρω επιτροπή τα αίτια, το χρόνο και τις ειδικές συνθήκες από τις οποίες προήλθαν οι σχετικές βλάβες.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανωτέρω επιτροπή στο έργο της, κατόπιν σύσκεψης που έλαβε χώρα στο γραφείο του Δημάρχου Αποστόλη Καραφωτιά, παρουσία και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Παν. Γούσα, υπεβλήθει γραπτό αίτημα της επιτροπής, να υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κλ. Οικονόμου (από Ζαϊμη έως Μητροπόλεως) και εν συνεχεία στην οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Ανδρ. Λόντου, την Παρασκευή 10 Ιουλίου και από ώρες 7.30΄ το πρωί έως 2.30΄ το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, τα μέλη της επιτροπής θα προβούν σε διερευνητικές τομές, αποξήλωση διαφόρων υλικών και επανατοποθέτηση αυτών στις αρχικές τους θέσεις. Την Επιτροπή απαρτίζουν οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγίου κ.κ. Χατζηγεωργίου, Αθανασίου και Γεωργουσόπουλος. Τη σχετική απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας υπέγραψε ο Αντιδήμαρχος Πάνος Γούσας, με αριθμ. πρωτ. 16171/8-7-2009. Ζητάμε συγνώμη από τους συμπολίτες μας για τη μικρή αναστάτωση που θα υπάρξει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, αλλά κρίνεται απαραίτητη για την πληρέστερη εξέταση του όλου ζητήματος.