Διευκρινίσεις για τα τέλη ύδρευσης δίνει ο Δήμος Αιγιαλείας

Διευκρινίσεις για τα τέλη ύδρευσης δίνει ο Δήμος Αιγιαλείας, με ανακοίνωσή του, η οποία έχει ως εξής: “Επειδή τον τελευταίο καιρό υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα σχετικά με τα τέλη ύδρευσης και δήθεν υπερβολικές αυξήσεις αλλά και «χαριστικές» μετρήσεις (!!) σε συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα, δημοσιεύματα που προκλήθηκαν μετά την κατάθεση ένστασης κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας για τα τέλη ύδρευσης 2013 από το Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος πλειοψηφίας κ. Π. Γιαννούλη, που φρόντισε για την έντονη δημοσιοποίηση της ενέργειάς του, θα πρέπει να παρατηρηθούν τα εξής:

Ο κ. Γιαννούλης επικαλείται την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Δ11/Φ 16/8500 (ΦΕΚ174 Β /26-3-1991) για να υποστηρίξει ότι η μέση ετήσια κατανάλωση μιας τετραμελούς οικογένειας ανέρχεται στα 600 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο και άρα σύμφωνα με τα ψηφισθέντα τέλη ύδρευσης θα πρέπει για το 2013 να πληρώσει 257,5 Ευρώ, έναντι των 80 Ευρώ που πλήρωσε σαν πάγια αποζημίωση το 2012. Ο κ. Γιαννούλης θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο Δήμος Αιγιάλειας θεωρώντας το νερό σαν πολύτιμο κοινωνικό αγαθό και ότι η διαχείρισή του θα πρέπει να διέπεται  από τις αρχές της δίκαιας μεταχείρισης και ισονομίας αποφάσισε α) την καθιέρωση της αρχής «πληρώνεις όσο καταναλώνεις» που θεωρεί ότι είναι η πιο δίκαια αντιμετώπιση για τα τέλη ύδρευσης. β) Στα τέλη ύδρευσης (όπως και σε όλα τα δημοτικά τέλη) υπήρχαν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στους καποδιστριακούς δήμους , πράγμα που στα πλαίσια του καλλικρατικού Δήμου Αιγιάλειας θα πρέπει να εξορθολογισθούν και να ενοποιηθούν σε ενιαίο τιμολόγιο. γ) Ο κ. Γιαννούλης θα πρέπει να είχε μελετήσει καλύτερα την ΚΥΑ στην οποία  βασίζει την ένστασή του η οποία αναφέρει : ««…Αποφασίζουμε  1. Τον προσδιορισμό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση, για το σύνολο της χώρας.

2.α. Αυτά που αφορούν υδρεύσεις οικισμών, εφαρμόζονται δηλαδή σε περιπτώσεις φορέα διανομής νερού ύδρευσης με συλλογικό δίκτυο και ορίζονται σε 100 λίτρα νερού την ημέρα, κατά κάτοικο, το κατώτατο και σε 250 λίτρα νερού την ημέρα, κατά κάτοικο, το ανώτατο».

Συνεπώς η μέση ημερήσια κατανάλωση μπορεί να προσδιοριστεί στα 175 λίτρα νερού την ημέρα, που συνεπάγεται σε (175χ4=700) 700 λίτρα την ημέρα για μια τετραμελή οικογένεια, δηλαδή 255.500 λίτρα το χρόνο ή 255 κυβικά μέτρα και όχι 600 κυβικά μέτρα όπως υποστηρίζει ο προσφεύγων.

Με βάση τα παραπάνω η βασική χρέωση ενός νοικοκυριού με τέσσερα μέλη για το 2013, για 250 κυβικά μέτρα  θα ανέλθει στο ποσόν των 92,5 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (35 πάγιο +250*0,23), μία λογική αύξηση της τάξης περίπου του 15% σε σχέση με το 2012 και όχι 300% όπως υποστηρίζει ο προσφεύγων για τις Δημοτικές Ενότητες Ακράτας και Διακοπτού, αύξηση περίπου 11,1% για τη Δημοτική Ενότητα Ερινεού και μείωση σε σχέση με το 2012 περίπου 5% για τις Δημοτικές Ενότητες Αιγείρας και Συμπολιτείας. 

Τέλος, για τις ορεινές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην τιμολόγησή τους  σε σχέση με το 2012, ενώ αποφασίσθηκε η τοποθέτηση υδρομέτρων, όπου δεν υπάρχουν και η έναρξη καταμέτρησης από το 2014.

Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Αρχή κατά τον καθορισμό των τελών ύδρευσης αλλά και όλων των δημοτικών τελών για το 2013 έλαβε κυρίως υπόψη της τη βασική αρχή της ισονομίας, ενώ προσπάθησε να εξορθολογήσει τις διαφορετικές πολιτικές που ακολουθούσαν οι πρώην καποδιστριακοί δήμοι και να εφαρμοστεί (έστω και σταδιακά – σε δύο φάσεις 2013 και 2014) ενιαία πολιτική (και ενιαία τιμολόγια) για τα δημοτικά τέλη σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αιγιαλείας”.