Διευκρινίσεις ΟΓΑ για τα οικογενειακά επιδόματα

Στην παροχή διευκρινίσεων για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων προέβη ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του ΟΓΑ Ξενοφών Βεργίνης, η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) σε όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση Α21 μέχρι 18/11/2014 θα πραγματοποιηθεί μαζί με την πληρωμή του δ΄ τριμήνου στις 18/12/2014. Παράλληλα, ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι:- οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που έλαβαν προκαταβολή για το α΄ τρίμηνο 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 για το έτος 2014, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν- οι πολίτες πρέπει να προβαίνουν σε εκτύπωση του εντύπου Α21 και σε έλεγχο των στοιχείων που έχουν δηλώσει, και σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις να προχωρούν άμεσα σε διόρθωση – τροποποίηση του Α21, προκειμένου να μην καθυστερήσει η πληρωμή τους

– οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr).