Δράση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος «κοινωνικό σχολείο», οι τάξεις ΣΤ΄, Ε΄& Δ΄ του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου, παρακολούθησαν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου,

εντός σχολικού ωραρίου σε τρεις διδακτικές ώρες αντίστοιχα, από το σύλλογο το «Χαμόγελο του παιδιού», τηλεδιδασκαλία και ενημέρωση με θέμα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο». Η κ. Τσονοπούλου Μαρία ενημέρωσε τους μαθητές για τη σωστή χρήση του διαδικτύου και τους κινδύνους του. Η δράση αυτή εντάσσεται στη θεματική κατηγορία «Διαδίκτυο», του κοινωνικού σχολείου.