ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ.

Τα δρομολόγια αστικού και υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. είναι τα εξής:

ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. (Θερινά δρομολόγια) – (ισχύουν από 30-6-2014)

ΑΙΓΙΟ – ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ – ΑΚΟΛΗ – ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ – ΛΟΓΓΟΣ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΖΗΡΙΑ

ΑΠΟ ΑΙΓΙΟ ΠΡΟΣ ΚΑΜΑΡΕΣ

6:30 ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

7:00 ΚΑΜΑΡΕΣ – ΖΗΡΙΑ

8:00 ΓΕΦΥΡΑ

9:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

9:50 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΚΑΜΑΡΕΣ –  ΖΗΡΙΑ

11:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

12:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΛΑΜΠΙΡΙ – ΖΗΡΙΑ

13:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

14:05 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

15:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

16:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

17:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

18:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

19:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

21:05 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ

ΑΠΟ ΚΑΜΑΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΟ

7:00 ΓΕΦΥΡΑ – ΑΚΟΛΗ

7:30 ΛΑΜΠΙΡΙ – ΛΟΓΓΟΣ – ΑΚΟΛΗ

8:25 ΓΕΦΥΡΑ – ΛΟΓΓΟΣ – ΑΚΟΛΗ

9:30 ΓΕΦΥΡΑ – ΑΚΟΛΗ

10:30 ΛΑΜΠΙΡΙ – ΑΚΟΛΗ

11:35 ΓΕΦΥΡΑ – ΑΚΟΛΗ

12:45 ΖΗΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΑΚΟΛΗ

13:30 ΓΕΦΥΡΑ – ΑΚΟΛΗ

14:35 ΓΕΦΥΡΑ – ΑΚΟΛΗ

15:30 ΓΕΦΥΡΑ – ΑΚΟΛΗ

16:30 ΓΕΦΥΡΑ – ΑΚΟΛΗ

17:30 ΓΕΦΥΡΑ – ΑΚΟΛΗ

18:30 ΓΕΦΥΡΑ – ΑΚΟΛΗ

20:00 ΓΕΦΥΡΑ – ΑΚΟΛΗ

21:35 ΓΕΦΥΡΑ

ΑΙΓΙΟ – ΕΛΙΚΗ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ – ΡΟΔΙΑ – ΕΛΑΙΩΝ

ΑΠΟ ΑΙΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ

6:50 ΕΛΑΙΩΝ

7:50 ΕΛΑΙΩΝ

9:30 ΕΛΙΚΗ – ΕΛΑΙΩΝ

11:00 ΕΛΙΚΗ – ΡΟΔΙΑ – ΕΛΑΙΩΝ

12:30 ΕΛΙΚΗ – ΡΟΔΙΑ – ΕΛΑΙΩΝ

14:05 ΕΛΙΚΗ – ΡΟΔΙΑ – ΕΛΑΙΩΝ

16:00 ΕΛΙΚΗ – ΕΛΑΙΩΝ

18:00 ΕΛΙΚΗ – ΕΛΑΙΩΝ

*21:05 ΕΛΙΚΗ – ΡΟΔΙΑ – ΕΛΑΙΩΝ

(* τέρμα σιδηροδρομικό σταθμό)

ΑΠΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΟ

7:15 ΡΟΔΙΑ – ΕΛΙΚΗ

8:15 ΡΟΔΙΑ – ΕΛΙΚΗ

10:00 ΡΟΔΙΑ – ΕΛΙΚΗ

11:35     ——

13:05     ——

14:40     ——

16:30 ΡΟΔΙΑ

16:30 ΡΟΔΙΑ – ΕΛΙΚΗ

21:35     ——

ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ

9:45 – 11:00 – 12:00 – 13:10 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 16:30

(Το δρομολόγιο 13:10 δεν εισερχεται απο Τρίγωνη Πλατεία και τον 19:30 αναχωρεί απο Τρίγωνη Πλατεία)

ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

10:15 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 15:25 – 17:30 – 18:30 – 19:50

(Το δρομολόγιο απο και προς ΑΛΥΚΗ θα εκτελούνται με καλές καιρικές συνθήκες )

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΑΓΟΡΑ – ΣΥΝ/ΣΜΟΣ – ΤΕΜΕΝΗ – ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ

ΑΠΟ ΑΙΓΙΟ ΠΡΟΣ ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ

7:25 ΑΠΟ ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

9:00 ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

10:30 ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

12:00 ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

14:00 ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΠΟ ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΟ

7:45

8:30

11:00

12:30

14:25 ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΑΠΟ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ

8:50 ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ – ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ

10:20     ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ – ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ

10:50     ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ – ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ

11:50     ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ – ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ

13:00     ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ

15:50     ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ – ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ

16:50     ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ – ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ

ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ

8:00 ΑΠΟ ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ

9:45 ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ

10:20 ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ

11:15 ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ

12:40 ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ

(12:30 από Αλυκή)

16:35 ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ

17:40 ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ

(17:30 από Αλυκή)

18:40 ΤΡΙΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ

(18:30 από Αλυκή)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΑΠΟ ΑΙΓΙΟ ΠΡΟΣ ΚΑΜΑΡΕΣ

14:05 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ- ΓΕΦΥΡΑ

15:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ- ΓΕΦΥΡΑ

16:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ- ΓΕΦΥΡΑ

17:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ- ΓΕΦΥΡΑ

18:00 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ- ΓΕΦΥΡΑ

19:30 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ- ΓΕΦΥΡΑ

21:04 ΑΚΟΛΗ – ΛΟΓΓΟΣ- ΓΕΦΥΡΑ

ΑΠΟ ΚΑΜΑΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΟ

14:35 ΓΕΦΥΡΑ -ΑΚΟΛΗ

15:30 ΓΕΦΥΡΑ -ΑΚΟΛΗ

16:30 ΓΕΦΥΡΑ -ΑΚΟΛΗ

17:30 ΓΕΦΥΡΑ -ΑΚΟΛΗ

18:30 ΓΕΦΥΡΑ -ΑΚΟΛΗ

20:00 ΓΕΦΥΡΑ -ΑΚΟΛΗ

21:35 ΓΕΦΥΡΑ

ΑΠΟ ΑΙΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ

16:00 ΕΛΙΚΗ – ΕΛΑΙΩΝ

18:00 ΕΛΙΚΗ – ΕΛΑΙΩΝ

ΑΠΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΙΟ

16:30 ΡΟΔΙΑ

18:30 ΡΟΔΙΑ – ΕΛΙΚΗ

ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ

9:45 – 11:00 – 12:00 – 13:10 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:30

ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

10:15 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 15:25 – 16:25 – 17:30 – 18:30 – 19:50

Ελίκης & Ταξιαρχών 28 – Αίγιο

Τηλ.: 26910 – 28787 – 28983

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Κ.Τ.Ε.Λ.

Για να δείτε τα αναλυτικά τα δρομολόγια του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΧΑΪΑΣ, για όποιον προορισμό θέλετε να ταξιδέψετε, πατήστε εδώ.