Δύο νέα μέλη στο Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας

Home Ιατρικά Δύο νέα μέλη στο Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας

Κυριακή, 29 Απρίλιος 2012 12:15

Στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας στην οδό Φειζοπούλου 8 στο Αίγιο, σήμερα Κυριακή 29 Απριλίου και από ώρα 10:00 έως 14:00, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη δυο μελών για το Δ.Σ. του Συλλόγου. Κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών προσήλθαν και ψήφισαν 34 μέλη, εκ των οποίων υπήρξαν 24 Έγκυρα, 10 Λευκά και κανένα Άκυρο. Οι υποψήφιοι μετά το πέρας της διαλογής συγκέντρωσαν τις εξής ψήφους: Κόκκινου Κυριακή του Νικολάου 13 (δεκατρείς), Γεωργόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου 11(έντεκα). Κατά συνέπεια εκλέγονται κατά την ανωτέρω σειρά επιτυχίας ως μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ. Αιγιαλείας. Καμία ένσταση δεν υπεβλήθη.