Εγκρίθηκαν έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου

Σημαντικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα στην εξέλιξη και υλοποίηση έργων συντηρήσεων, ανακατασκευών και αποκαταστάσεων οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έλαβε κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε., υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Χρήστου Χριστοδουλόπουλου. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στον κόμβο Ακτή Δυμαίων και Ανθείας» (θέση νέου λιμένα Πατρών) με προϋπολογισμό έργου τις 300.000 ευρώ.

Επιπλέον εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους α) Αρχ. Ιεροθέου – Μεσολογγίου (Κ-177), β) Αρχ. Ιεροθέου – Παναχαϊκού (Κ-178) στο Δήμο Πατρέων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε».

Παράλληλα εγκρίθηκαν τα τεύχη, η κατάρτιση όρων και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού ανάθεσης της Μελέτης «Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κωδικό Σ.Α: 2006ΜΠ00130021 και προϋπολογισμό υποέργου της υπό ανάθεση μελέτης 242.929,56 ευρώ.

Επιπλέον ελήφθησαν μια σειρά από αποφάσεις και ειδικότερα: Έγκριση διεξαγωγής κατάρτιση των όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τα έργα: Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, Δήμου Ερυμάνθου, Δήμου Αιγιαλείας και Δήμου Καλαβρύτων 2013 – 2014, προϋπολογισμού το καθένα 500.000,00 ευρώ. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Μεταστέγαση του ΕΠΑΛ Κατοχής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου σε αίθουσες ελαφράς προκατασκευής», προϋπολογισμού 385.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής συμμετείχαν τα μέλη Αριστείδης Μπουχάγιερ, Τρύφωνας Φωτόπουλος, Νίκος Μιχαλόπουλος, Νίκος Τσάνης, Γεώργιος Καραπάνος, Χριστίνα Σταρακά, Κωνσταντίνος Καρανίκας και Χρήστος Σταυρόπουλος.