Επέκταση Υφιστάμενης Κυκλοφοριακής Ρύθμισης Μακράς Διάρκειας στη Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στην περιοχή του Μελισσίου (Χ.Θ.110-Χ.Θ.116,7) λόγω εργασιών κατασκευής

Η υφιστάμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση μακράς διάρκειας επί της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στην περιοχή του Μελισσίου,

θα επεκταθεί σε μήκος και θα εκτείνεται πλέον από τη Χ.Θ. 110 έως τη Χ.Θ. 116,7 από 16.03.2015 έως 30.09.2015.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της ρύθμισης θα διεξάγεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25 μ., ενώ κατά τις περιόδους υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου θα δίδονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση αιχμής.

Hανωτέρω επέκταση της κυκλοφοριακής ρύθμισης είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής του βόρειου τμήματος γέφυρας (Β204) και Άνω Διάβασης (Α205) και τμήματος του νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑ, μέλος της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ).

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.