Επιστολή Επιμελητηρίου Αχαΐας για τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από τις ανακλήσεις αδειών των συνεταιριστικων Τραπεζών.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, απέστειλε σήμερα την κατωτέρω επιστολή προς τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κ. Μίχαλο καθώς και στα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας Ηλείας, Λαμίας και Λέσβου που αντιμετωπίζουν οπως και η Αχαϊα τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από τις ανακλήσεις αδειών των συνεταιριστικων Τραπεζών.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

“Η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας, η κατάρρευση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος και η εσωτερική υποτίμηση έχουν σαν συνέπεια την κατάρρευση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας από την παντελή έλλειψη ρευστότητας, τη μείωση πωλήσεων, την πρόκληση ζημιών με συνέπεια το κλείσιμο πάρα πολλών επιχειρήσεων, οδηγώντας επιχειρηματίες και το προσωπικό των επιχειρήσεών τους στην ανεργία και την ανέχεια. Η εξέλιξη αυτή, η οποία δεν δείχνει κανένα σημείο βελτίωσης στο άμεσο μέλλον, κατέστησε προβληματικές τις μέχρι πρότινος υγιείς  Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες, αποκλεισμένες από τις πηγές χρηματοδότησης, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα ομαλής επιχειρηματικής λειτουργίας. Η σχεδιαζόμενη ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα δημοσιεύματα, από την ΤΡΟΪΚΑ / ΕΚΤ / Υπ. Οικονομικών / ΤτΕ θα οδηγήσει  στην μονοπωλιακή λειτουργία 2 – 3 μεγάλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων στη χώρα και εξαφάνιση των λοιπών μικροτέρων τραπεζών, οι οποίες πραγματικά ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τις τοπικές οικονομίες της Ελληνικής Περιφέρειας. Αν συμβεί αυτό, τότε θα δημιουργηθεί ένα ολιγοπωλιακό τραπεζικό σύστημα που θα στραγγαλίσει κάθε υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η στοχευμένη αυτή εξέλιξη προσδοκά στην δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε τα λίγα και ισχυρά Πιστωτικά Ιδρύματα να έχουν αυξημένη κερδοφορία για να επιστρέψουν στο ΤΧΣ τα δισεκατομμύρια Ευρώ που σήμερα διατίθενται για την ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών. Σ’ αυτό το περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί η πλειοψηφία των Ελληνικών ΜΜΕ θα έχουν μεγάλη δυσκολία στη πρόσβασή τους στις πηγές χρηματοδότησης, το δε υψηλό κόστος χρήματος  και κοστολόγησης τραπεζικών υπηρεσιών, θα καταστήσει προβληματική τη βιωσιμότητά τους. Το πρόβλημα αυτό, παρουσιάζεται σε απόλυτα οξύτερο βαθμό στην περιοχή μας, μετά την ανάκληση της αδείας λειτουργίας και θέσης σε εκκαθάριση της Αχαικής Συνεταιριστικής Τράπεζας που στήριζε σε μεγάλο βαθμό το επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής μας, με 5000 περίπου δανειολήπτες.  Προκειμένου να διατηρηθεί ένα μέρος της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέχρι να περάσει η χώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει να φροντίσετε.

Α)  Μέχρι την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να μην κλείσει καμία δανειακή σύμβαση των δανειοληπτών. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και έως ότου ομαλοποιηθεί η ρευστότητά τους, να γίνουν ρυθμίσεις με ευνοϊκούς όρους, στην κατεύθυνση σταθεροποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

B) Τα υφιστάμενα υπόλοιπα των ενήμερων ή σε καθυστέρηση επιχειρηματικών δανείων να ρυθμιστούν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για 20 έτη με 5 έτη περίοδο χάριτος (2 χρόνια χωρίς καταβολή τόκων, 3 χρόνια τόκοι 5ετίας και 15 χρόνια τοκοχρεωλυτικά) με λογικό επιτόκιο, για την ομαλή αποπληρωμή των.

Γ)  Να εξασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των Ελληνικών επιχειρήσεων με όρους και προϋποθέσεις κόστους, που απολαμβάνουν και οι επιχειρήσεις των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δ) Για τις 3 Συνεταιριστικές Τράπεζες των οποίων η ΤτΕ ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας, απαιτείται ειδική μέριμνα, ώστε να διευκολυνθούν οι δανειολήπτες αυτών των τραπεζών για να αποφύγουν την βιαία διακοπή των εργασιών τους. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν τα δάνεια αυτά νομοθετικά, καθ’ όσον οι εκκαθαριστές απαιτούν άμεση ρευστοποίηση των υποχρεώσεών τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το κλείσιμο των λογαριασμών, εκτός των άλλων επιπτώσεων, θα έχει και ως αποτέλεσμα τις αλυσιδωτές δυσμενείς συνέπειες με συμβάσεις δανειακές σε άλλες τράπεζες και με επακόλουθο την πλήρη καταστροφή αυτών.

Οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές, με την ραγδαία αύξηση της ανεργίας και γενικότερα μεγάλες κοινωνικές αναταράξεις.

Ε) για την υλοποίηση των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίο να ανασταλεί από την ΤτΕ, η εκκαθάριση, επί δίμηνο τουλάχιστον, μέχρις εκλογής της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, μετά τις επικείμενες εκλογές, ώστε να αντιμετωπίσει το οξύ πρόβλημα, ιδιαίτερα για την περιοχή μας, επί μιας ρεαλιστικής βάσεως, στην κατεύθυνση της οικονομικής βιωσιμότητας της περιοχής μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμεθα την άμεση επικοινωνία μαζί σας, προς αντιμετώπιση του προβλήματος”.