ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Home Αγροτικά ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2011 11:59

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται προοιωνίζουν δύσκολες μέρες για τον Αγροτικό κόσμο της Χώρας μας σε μια περίοδο που το Αγροτικό εισόδημα έχει πληγεί με τις τιμές των προϊόντων να βρίσκονται σε   απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, στα όρια του κόστους της παραγωγής.

 Η συρρίκνωση του αγροτικού τομέα  στα πρωτοφανή αυτά επίπεδα βρίσκει την Ελληνική πολιτεία με τα αρμόδια Υπουργεία να παρακολουθεί άπρακτη την εξαθλίωση του κλάδου και των Ελλήνων παραγωγών και να μην προβαίνει σε καμία προσπάθεια βελτίωσης των όρων και της μεθόδου λήψης των σχετικών επιδοτήσεων της Ε.Ε.  Ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο για το μέλλον των Αγροτών μας αποτελούν οι επενδύσεις βελτίωσης των γεωργικών τους  εκμεταλλεύσεων. Αυτή όμως η δυνατότητα μετά από τις παλινωδίες  της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το προβληματικό σύστημα υποβολής των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης που σε   ορισμένους δικαιούχους  στέρησαν την δυνατότητα υποβολής των σχετικών αιτήσεων ,έχει απογοητεύσει τους Αγρότες μας Στα πλαίσια της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης έφερε το θέμα στη Βουλή καταθέτοντας ερώτηση με θέμα «Άμεση αναβάθμιση του συστήματος υποβολής των σχεδίων βελτίωσης ». Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:«Τα Σχέδια Βελτίωσης περιλαμβάνονται στο Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» που ανήκει στο πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν  την ενίσχυση των επενδύσεων των γεωργό – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στον Πρωτογενή τομέα, την Πρώτη μεταποίηση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά, νομικά πρόσωπα και υπό σύσταση Νομικά Πρόσωπα, κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης είναι:

  • Ανέγερση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός γεωργικών κτισμάτων
  •  Εγκαταστάσεις για συσκευασία, τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία της παραγόμενης στην εκμετάλλευση παραγωγής
  •  Αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, γεωθερμία κ.α.)
  • Προμήθεια και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού
  • Επενδύσεις εγγείων βελτιώσεων (γεωτρήσεις κ.α.)
  • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
  • Αμοιβές συμβούλων τεχνικής υποστήριξης, μηχανικών, σύνταξης των απαιτούμενων μελετών, έκδοσης αδειών κ.α.

Η ενίσχυση των Σχεδίων Βελτίωσης έχει την μορφή της επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών. Η επιδότηση που λαμβάνει ο επενδυτής κυμαίνεται από 40 έως 75%. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές η σπουδαιότητα του εν λόγω μέτρου. Τέλος θα θέλαμε μετά την Ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Οριστικοποίησης των Αιτήσεων για την ενίσχυση στο πλαίσιο της προκήρυξη του Μέτρου 121 του  Π.Α.Α. Σχέδια Βελτίωσης, στοιχεία με αναλυτικά  δεδομένα με  τα πλήρη στοιχεία ανά κατηγορία υποψηφίων, κατεύθυνση παραγωγής, για το Νομό Αχαΐας Επειδή είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι αγρότες που δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη τους στο εν λόγω μέτρο και με δεδομένη την γενικότερη ανάγκη  για επενδύσεις στην γεωργία ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός 1) Πότε θα υπάρξει νέα προκήρυξη για σχέδια βελτίωσης; 2) Ποια είναι οι λόγοι που το σύστημα δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υποβολή των σχεδίων βελτίωσης ; 3) Ποια βελτιωτικά μέτρα προτείνετε παραδειγματισμένοι από τις αστοχίες της προηγούμενης προκήρυξης ώστε να ενσωματωθούν στην νέα διακήρυξη; 4)Ποια είναι τα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία υποψηφίων, κατεύθυνση παραγωγής, των υποβληθέντων φακέλων για το Νομό Αχαΐας;