Ευχαριστήριο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου

Ο Διοικητής και οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την εταιρεία «Α.ΚΤΩΡ Α.Τ.Ε (Κεντρικό Εργοτάξιο Αιγίου)»,

για την δωρεά ελαστικών επισώτρων που θα χρησιμοποιηθούν σε Πυροσβεστικό Όχημα της Υπηρεσίας μας. Η ενέργεια τους αυτή συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια υλοποίησης του αντιπυρικού  σχεδιασμού μας και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας μας. Η εκδήλωση της εθελοντικής τους προσφοράς ενισχύει την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Με τιμή

O Διοικητής της Π.Υ. Αιγίου

Ιωάννης Ν. Λελεκάκης – Αντιπύραρχος