Η Μαρία Τσουκαλά Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας / Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Σπηλιωτόπουλος και Γραμματέας ο Πάνος Γιαννούλης

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο) πραγματοποιήθηκε η εκλογή με μυστική ψηφοφορία του νέου προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 έως και 31 Αυγούστου 2014 ανάμεσα στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας εκλέχτηκε η Μαρία Τσουκαλά, που διαδέχεται τον Γιώργο Φιλιππόπουλο, με 22 ψήφους υπέρ, 10 λευκά και 1 ψηφοδέλτιο άκυρο, Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Σπηλιωτόπουλος με 21 ψήφους υπέρ, 10 λευκά και 2 ψηφοδέλτια άκυρα και Γραμματέας ο Πάνος Γιαννούλης με 20 ψήφους υπέρ, 9 λευκά και 4 ψηφοδέλτια άκυρα.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρόεδρος αναδείχτηκε ο Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος, με τακτικά μέλη από την πλειοψηφία τους Π. Ασημακόπουλο, Π. Μπερούκα, Γ. Παναγιωτόπουλο, Σ. Παπαγεωργίου και Θ. Σταυρόπουλο και από τη μειοψηφία τους Δ. Βασιλακοπούλου-Καρτσωνάκη, Μ. Κυριακόπουλο, Φ. Σταυρόπουλο.Αναπληρωματικά μέλη θα είναι από την πλειοψηφία οι Β. Ψυχράμη, Μ. Μουτούσης, Β. Ανδρουτσόπουλος και από τη μειοψηφία οι Γ. Ντίνος και Δ. Φιλιππάτος.

Στην Οικονομική Επιτροπή πρόεδρος αναδείχτηκε η Μαρία Μπιρπανάγου με τακτικά μέλη από την πλειοψηφία τους Δ. Καμπέρη, Λ. Μαυρουδή, Π. Κομνηνό, Αντ. Παλαιολόγου, Β. Φιλιππόπουλο και από τη μειοψηφία τους Δ. Φιλιππάτο, Δ. Καλαμίδα, Γ. Ντίνο. Αναπληρωματικά μέλη θα είναι από την πλειοψηφία οι Μ. Κωνσταντίνου, Φ. Σπηλιόπουλο, Μ. Μουτούσης και από την μειοψηφία οι Φ. Σταυρόπουλος και Μ. Κυριακόπουλος.