Θετικό βήμα για την εκτέλεση του συνόλου της Ολυμπίας Οδού

Ένα βήμα θετικό προς την επανεκκίνηση της Ολυμπίας Οδού είναι η πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στους φορείς και τους βουλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μετά τα τρία τελευταία έτη, όπου ήταν βαλτωμένο ένα τόσο σημαντικό έργο για την ανάπτυξη, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της χώρας, πλέον η πρόταση έρχεται να δώσει μια νέα ώθηση και να το «ξεκολλήσει» από την αδράνεια.

Η πρόταση έχει ως εξής:

* Το τμήμα Κόρινθος – Πάτρα θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της σύμβασης παραχώρησης.

* Το τμήμα Πάτρα – Πύργος, που έχει ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, απαλλοτριώσεις και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα εκτελεστεί από πόρους του ΕΣΠΑ. Η προκήρυξη της δημοπρασίας θα γίνει μέχρι το τέλος του Απριλίου 2014 και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής θα είναι το ίδιο και ταυτόσημο με αυτό του τμήματος Κόρινθος – Πάτρα, δηλαδή της Ολυμπίας Οδού.

* Το τμήμα Πύργος – Καλό Νερό, το οποίο και έχει νομικές εμπλοκές, λόγω της απόρριψης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες για τη νέα χάραξη, θα συντηρηθεί και θα βελτιωθεί.

* Το Τμήμα Καλό Νερό – Τσακώνα, το οποίο έχει ώριμες τεχνικές μελέτες, θα εκτελεστεί από πόρους του ΕΣΠΑ, με χρονοδιάγραμμα, κατά το δυνατόν ίδιο με το τμήμα Πάτρα – Πύργος.

Τόσο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας όσο και οι Αντιπεριφερειάρχες Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας, καθώς και οι Βουλευτές και οι Δήμαρχοι που παρέστησαν στη σημερινή συνάντηση, πέραν της αναγκαιότητας των έργων κράτησαν επιφυλάξεις και ζήτησαν από τον Υπουργό μαζί με τη σύμβαση που θα κατατεθεί στη Βουλή, να υπάρχει και νομοθετική διατύπωση που θα παρέχει εγγυήσεις και δεσμεύσεις τόσο για το χρονοδιάγραμμα όσο και για τους αναγκαίους πόρους.

«Η συγκεκριμένη διατύπωση θα πρέπει με σαφή και δεσμευτικό τρόπο να προσδιορίζει τα χρονοδιαγράμματα και τους απαραίτητους πόρους για την κατασκευή του συνόλου του τεχνικού και φυσικού αντικειμένου του έργου της Ολυμπίας Οδού, ώστε να μην δημιουργηθούν ανισότητες» τόνισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Οι εκπρόσωποι των φορέων αναγνώρισαν μεν πως είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, αλλά κράτησαν τις επιφυλάξεις τους μέχρι την τελική διατύπωση της Νομοθετικής Πρότασης που θα συνοδεύει τη σύμβαση, η οποία και θα έλθει στη Βουλή προς ψήφιση τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης δήλωσε: «Αξιολογούμε τη νέα ολοκληρωμένη πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, ως ένα βήμα. Αναγνωρίζουμε τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν για την εξεύρεση λύσης, η οποία θα είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Θα περιμένουμε, ωστόσο, το ακριβές κείμενο της Νομοθετικής Διατύπωσης, μέσα από το οποίο θα διασφαλίζονται τα χρονοδιαγράμματα και οι πόροι και κυρίως το σύνολο του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου του έργου της Ολυμπίας Οδού».