ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

Tα καθημερινά δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου είναι τα εξής:

Από Διακοπτό

08:45 Καθημερινά

11:15 καθημερινά

12:33 Σαβ/κα & Αργίες

14:32 καθημερινά

15:50 Σαβ/κα & Αργίες

Από Καλάβρυτα

09:57 Καθημερινά

12:27 καθημερινά

14:30 Σαβ/κα & Αργίες

15:50 καθημερινά

17:50 Σαβ/κα & Αργίες