ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ! Τακτική Συνεδρίαση… μαραθώνιος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 19.30, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Δ. K. Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο). Πρόκειται για την αναβληθείσα, λόγω μη απαρτίας, συνεδρίαση που ήταν να πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου με εβδομήντα επτά θέματα, με την προσθήκη όμως στην Ημερησία Διάταξη και άλλων δέκατριών θεμάτων, με αποτέλεσμα η ατζέντα να περιλαμβάνει για συζήτηση και λήψη απόφασης τον αριθμό των ενενήντα θεμάτων, χωρίς να υπολογίζουμε και το πιθανό ενδεχόμενο προσθήκης και άλλων, εφόσον κρίνονται κατεπείγοντα για να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης!

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2012.

2. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 του Δήμου Αιγιαλείας.

3. Έγκριση της Έκθεσης του Δημάρχου Αιγιαλείας για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αιγιαλείας.

4. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Αιγίου στο Δήμο Αιγιαλείας.

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΕΥΑ Αιγίου – επέκταση αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας.

6. Έγκριση της υπ’ αριθ.78/2012 του Διοικ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», που αφορά την 2η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικον. έτους 2012.

7. Έγκριση προϋπολογισμού Γατείου Κληροδοτήματος οικον. έτους 2013.

8. Στην αίτηση των ΕΛΤΑ για περαιτέρω  μείωση του μηνιαίου μισθώματος του κτιρίου του Γατείου Κληροδοτήματος όπου στεγάζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.4081/2012.

9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του πίνακα επιλογής των έργων που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Προγράμματος LEADER.

10. Στην υπ’ αριθ. 10/12 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας για τροποποίηση –συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8/12 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Αιγιαλείας (όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 148/12, 229/12, 254/12, 478/12 και 538/12 αποφάσεις του Δ.Σ.) περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2012.

11. Λήψη απόφασης για : α) Έγκριση αναγκαιότητας υπηρεσίας «Συμπίεση απορριμμάτων στο σταθμό μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας κατά το έτος 2013» ,β) Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγγραφή του ποσού των 70.110,00€ (προϋπολογισμός της  μελέτης,: «Συμπίεση απορριμμάτων στο σταθμό μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας κατά το έτος 2013» στον προϋπολογισμό του 2013, & γ) Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας Συμπίεση απορριμμάτων στο σταθμό μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας κατά το έτος 2013».

12. Λήψη απόφασης για : α) Έγκριση αναγκαιότητας της υπηρεσίας : «Μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας και απόρριψή τους σε ΧΥΤΑ», β) Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγγραφή του ποσού των 1.319.175,00€ (προϋπολογισμός της  μελέτης,: «Μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας και απόρριψή τους σε ΧΥΤΑ» στον προϋπολογισμό του 2013, &  γ) Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας και απόρριψή τους σε ΧΥΤΑ».

13. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του Έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αιγιαλείας στη θέση «Μπούφου Λαγκάδα».

14. Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη για την προέγκριση χωροθέτησης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας».

15. Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση  οδού Περεσιάδη Τ.Κ. Ακράτας».

16. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αιγιαλείας».

17. Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Αντικατάσταση στέγης  ΕΠΑΛ».

18. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μικρά Τεχνικά Έργα Δ. Αιγιαλείας».

19. Αναγνώριση – Έγκριση τόκων υπερημερίας για το έργο «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και προστασία βασικών υποδομών στα πυρόπληκτα Τ.Δ. Σελινούντα και Κουνινάς της Δ.Ε. Αιγίου».

20. Αναγνώριση – Έγκριση τόκων υπερημερίας για το έργο «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και προστασία βασικών υποδομών στο πυρόπληκτο Τ.Δ. Πτέρης της Δ. Ε. Αιγίου».

21. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στο Τ.Δ. Χρυσανθίου».

22. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Οδοποιϊα Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας».

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Επισκευή σπασιμάτων δικτύου ύδρευσης πεδινών δημοτικών διαμερισμάτων Δ.Ε. Διακοπτού».

24. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων – υποδομών καλλωπιστικού φωτισμού και αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις οδούς Ευκαλύπτων Δ.Δ. Λόγγου και επί της ΠΕΟ Δ. Δ. Ροδοδάφνης του Δ.Ε. Συμπολιτείας».

25. Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στο Τ.Δ. Χρυσανθίου».

26. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην «Παλαιά Γέφυρα» της Τ.Κ. Σελινούντα και διάθεση σχετικής πίστωσης.

27. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Μεσσηνέζη του Δήμου Αιγιαλείας και διάθεση σχετικής πίστωσης.

28. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Πανόραμα Συμπολιτείας, του Δήμου Αιγιαλείας και διάθεση σχετικής πίστωσης.

29. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Πυργάκι Αιγίου και διάθεση σχετικής πίστωσης.

30. Έγκριση δήλωσης διακοπής εργασιών στο έργο «Αποκατάσταση συντήρηση τμημάτων οδοστρώματος Δημοτικής Ενότητας Ακράτας» – Ισόχρονη Παράταση.   

31. Έγκριση αναγκαιότητας για προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια λοιπού υλικού (plotter/copier/scanner)».

32. Έγκριση αναγκαιότητας για προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δ. Αιγιαλείας».

33. Έγκριση αναγκαιότητας για προμήθεια με τίτλο : «Εξοπλισμός για δομημένη καλωδίωση των Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών & Γραφείου Δημάρχου του Δ. Αιγιαλείας».

34. Έγκριση αναγκαιότητας για εργασίες δομημένης καλωδίωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών & Γραφείου Δημάρχου του Δ. Αιγιαλείας.

35. Έγκριση αναγκαιότητας για εργασία με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης επισκευής Ασυρμάτου WIFI».

36. Δέσμευση για εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2013, αναφορικά με την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων» του Δήμου Αιγιαλείας.

37. Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστης έκτασης στην Τ.Κ. Πτέρης.

38. Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου στην Τ.Κ. Χρυσανθίου.

39. Tροποποίηση του τίτλου του έργου: «Διαμόρφωση δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Σαλμενίκου  (Ο.Σ.Κ)».

40. Έγκριση εκποίησης δημοτικού ακινήτου (μη άρτιου και μη οικοδομήσιμο) στη περιοχή Μυρτιάς Δημοτικής Ενότητας Αιγίου (Ο.Τ. 42) στον κ. Ανδρέα Παπαλεωνιδόπουλο, για προσκύρωση στην ιδιοκτησία του.

41. Καθορισμός δαπάνης του καθαρισμού ιδιωτικού χώρου στη θέση «Μπούκα» Καμαρών ιδιοκτησίας κ. Χρύση  Αγησιλάου.

42. Καθορισμός δαπάνης του καθαρισμού ιδιωτικού χώρου στην Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων ιδιοκτησίας κ. Αντωνίου  Γρηγορίου.

43. Στην υπ’ αριθ.402/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας με θέμα: «Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία «ΣΑΙΜΠΕΡΣ Ε.Ε.-Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Λύσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου».

44. Κατανομή τακτικής επιχορήγησης Γ΄ Τριμήνου 2012 στις 2 Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας.

45. Αποδοχή πίστωσης  ποσού 7.788,30€ από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για «Μεταφορά μαθητών κατά την σχολική περίοδο 2011-2012».

46. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εορτασμό Χριστουγέννων έτους 2012.

47. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασμού Νέου Έτους & Θεοφανείων.

48. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης για μονοδρόμηση τμήματος της οδού Σκουφά, της οδού Αρτέμιδος και της οδού Θέτιδος.

49. Στην αίτηση ιδιοκτητών ΤΑΧΙ πρώην Δήμου Ερινεού, για διεύρυνση της περιμετρικής ζώνης – πιάτσας των ΤΑΧΙ Αιγίου έως τις Τοπικές Κοινότητες του πρώην Δήμου Ερινεού.

50. Έγκριση της υπ’ αριθ.121/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί καθορισμού θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στο κέντρο του Αιγίου.

51. Έγκριση της υπ’ αριθ.122/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου.

52. Έγκριση της υπ’ αριθ.123/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί απαγόρευσης στάθμευσης στον οικισμό Αβύθου της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης.

53. Έγκριση της υπ’ αριθ.124/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί μονοδρόμησης τμήματος ανώνυμης δημοτικής  οδού στο κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού.

54. Έγκριση της υπ’ αριθ.125/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί κατασκευής ράμπας στον Ι. Ν. Ταξιαρχών στη διασταύρωση των οδών Ελίκης &  Περικλέους στο Αίγιο.

55. Έγκριση της υπ’ αριθ.126/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί απαγόρευσης τοποθέτησης φωτεινής επιγραφής επί της παρόδου Νικολάου Πλαστήρα στο Αίγιο.

56. Έγκριση της υπ’ αριθ.129/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί εκτροπής κυκλοφορίας (προσωρινή παράκαμψη τοπικής οδού) για την κατασκευή υδατογέφυρας στην περιοχή της Τ.Κ. Τράπεζας του Δήμου Αιγιαλείας.

57. Έγκριση της υπ’ αριθ.133/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αιγίου στα Ο.Τ.392,393,396,397 και στο Κ.Φ.391 περιοχή Ν. Πλαστήρα ».

58. Έγκριση της υπ’ αριθ.135/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί μονοδρόμησης της οδού Ξηροληθίων.

59. Έγκριση της αριθ.136/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης στην οδό Ποσειδώνος στην Αλυκή Αιγίου.

60. Έγκριση της αριθ.138/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί εκρίζωσης δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους (σχολεία κ.λ.π.).

61. Στην υπ’ αριθ.03/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας, με θέμα : «Στην αίτηση της κ. Παπαγεωργίου Κορνυλίας για κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό κτίριο (καφενείο) της Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας.

62. Στην υπ’ αριθ. 4/2012 απόφαση  του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικολεϊκων, περί απλής παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστων χώρων στον πολιτιστικό & μορφωτικό σύλλογο Ελίκης «ΙΩΝΕΣ» για την πραγματοποίηση του 9ου παγκόσμιου φεστιβάλ παραδοσιακών χορών κ.λ.π.

63. Αποζημίωση ιδιωτικού οχήματος από θραύση κρυστάλλων κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού από δημοτικό συνεργείο.

64. Εκμίσθωση διαμερίσματος κληροδοτήματος «Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», στο (Παλ. Φάληρο, Αττικής).

65. Στην αίτηση Χριστίνας Νικολάου για μείωση μισθώματος καταστήματος κληροδοτήματος «Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ», (οδός Πετμεζά, Αίγιο).

66. Διαγραφή λαθών από δημοτικά τέλη και διόρθωση λαθών καταχώρησης στους βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Ε. Αιγείρας.

67. Διαγραφή  χρεώσεων δημοτικών τελών λαθών καταχώρησης στους βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Ε. Διακοπτού.

68. Διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αιγίου.

69. Διαγραφή τελών και προστίμων αυθαίρετης κατάληψης έτους  2012.

70. Διαγραφή χρεώσεως χρήσης Νεκροταφείου έτους  2011.

71. Διαγραφή διπλής χρεώσεως χρήσης Νεκροταφείου Αιγίου έτους  2012.

72. Διαγραφή χρέωσης τελών Νέου Νεκροταφείου Δημοτικής Ενότητας Αιγίου κου Κονδύλη Παναγιώτη.

73. Διαγραφή χρεώσεων τελών Νεκροταφείου Τ.Κ. Διγελιωτίκων  κ.Αργυριάδη Νεκταρίου του Αριστοτέλους.

74. Διαγραφή προστίμου κλήσης σε βάρος της κας Ματθαίου Λεμονιάς του Δημητρίου.

75. Στην αίτηση Καραγεωργίου Κυριάκου του Γεωργίου για διαγραφή οφειλών.

76. Στην αίτηση της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «VIANELLO & ΣΙΑ Ο.Ε.» για διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατάληψης πλατείας Αγίας Λαύρας έτους 2012.

77. Στην αίτηση Σγουραδίτη  Χριστίνας, φοιτήτρια Α.Ε.Ι, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αιγιαλείας.

78.  Έγκριση της υπ’ αριθ.75/2012  απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου, για επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής  χορηγηθέντος δανείου από το Τ.Π.& Δανείων. 

79. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας για ύπαρξη πίστωσης στο προϋπολογισμό οικον. έτους  2013 για την Δημοτική Αστυνομία.

80. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης «Ευρώπη 2020 Hellenic National Reform Programme 2012-2015».

81. Αποδοχή παραίτησης τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της ΔΗΚΕΠΑ και αντικατάσταση αυτών.

82. Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιτοίχισης κοιμητηρίου Συλίβαινας Δ.Ε. Ακράτας».

83. Έγκριση αναγκαιότητας για προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια προγραμμάτων για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

84. Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αιγιαλείας.

85. Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 9.047,07 για «Μεταφορά Μαθητών».

86. Έγκριση α) της μελέτης «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη», β) της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας » και γ) Απόφαση αποδοχής ένταξης στο ΕΣΠΑ της εν λόγω Πράξης.

87. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίου Τ.Κ. Διγελιωτίκων», της Δ. Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.

88. Έγκριση προμήθειας τροφίμων για ενίσχυση ενδεών συμπολιτών και διάθεση σχετικής πίστωσης.     

89. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτήματος  Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Τοπικής Κοινότητας Καλαμιά.

90. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης βοσκών και βοσκοτόπων στον οικισμό Άνω Πύργος Δ.Ε. Ακράτας.