Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δικά του συνεργεία αποφάσισε ο Δήμος Αιγιαλείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την εφαρμογή από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

(Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού ελέγχου), του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2015 με δικά του συνεργεία, διότι ο Δήμος Αιγιαλείας αδυνατεί να εξασφαλίσει άτομα για ψεκαστές στην περιοχή των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας: 1) Βουλωμένο Αιγίου, 2) Μαυρίκι, 3) Μελίσσια, 4) Κουνινά, 5) Σελιανίτικα, 6) Νεραντζιές, 7) Δημητρόπουλο, 8) Αγ. Κωνσταντίνο, 9) Ροδοδάφνη, 10) Ν. Ερινεό, 11) Καμάρες, 12) Ζήρια και 13) Σαλμενίκο. Επίσης αποφάσισε την πληρωμή της εισφοράς της δακοκτονίας από τους ελαιοκαλλιεργητές, η οποία θα επιβληθεί χωριστά για το λάδι και χωριστά για τις βρώσιμες ελιές.