Κατεδαφίζεται το πρώην απεντομωτήριο στο λιμάνι του Αιγίου

Εκποιούνται τα μεταλλικά στοιχεία του κτιρίου

Την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του πρώην απεντομωτηρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, για την εξυπηρέτηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ». Η κατεδάφιση θα γίνει αδαπάνως για το Λιμενικό Ταμείο, από την εταιρεία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ», η οποία έχει αναλάβει και την εργολαβία του έργου της ολοκλήρωσης του νέου λιμένα, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22 (Ημ. Έγκρισης 2/7/12, ισχύει έως 1/7/13) «Έκδοση Οικοδομικής Άδειας Κατεδάφισης ισογείου κτιρίου» και την Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, από την οποία θα γίνει και η επίβλεψη της κατεδάφισης.

Παράλληλα, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αποφάσισε, επίσης ομόφωνα, την εκποίηση όλων των μεταλλικών στοιχείων του κτιρίου του πρώην απεντομωτηρίου, τα οποία θα προκύψουν από την καθαίρεση του κτιρίου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανακυκλώσιμα υλικά (σίδηρο, αλουμίνιο, κ.α.) – scrap. Η εκποίησή τους θα γίνει με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα.

Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση, δεν είναι δυνατόν να γίνει εκ των προτέρων ζύγιση του ακριβούς βάρους των μεταλλικών στοιχείων. Οι ακριβείς ποσότητες θα προκύψουν μετά την κοπή-διάλυση μέσω των ζυγολογίων. Η ελάχιστη τιμή πώλησης του scrap, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το κόστος κοπής-διάλυσης-μεταφοράς καθορίζεται στα 100,00 € ανά τόνο. Η αποξήλωση και η απομάκρυνσή του θα γίνει με ευθύνη του πλειοδότη και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Λιμενικού Ταμείου, ενώ οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.