Μέχρι 30/9 η απογραφή των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / Όσοι δεν απογραφούν δεν παίρνουν σύνταξη

Home Ενδιαφέροντα Ελλάδα Μέχρι 30/9 η απογραφή των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / Όσοι δεν απογραφούν δεν παίρνουν σύνταξη

Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2011 15:38

Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία απογραφής των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης είσπραξης συντάξεων από μη δικαιούχους. Όπως αναφέρει η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι συνταξιούχοι, που δεν θα έχουν απογραφεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δεν θα λάβουν τη σύνταξη του Οκτωβρίου 2011, καθώς και των επόμενων μηνών, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ νέου έναρξη καταβολής της σύνταξής τους είναι η απόγραφή τους. Μέχρι τις 30/9 οι συνταξιούχοι μπορούν να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, επιδεικνύοντας: Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων. Επισημαίνεται ότι, εάν στο ενημερωτικό σημείωμα δεν αναφέρεται ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) στο δεξιό άνω άκρο του ενημερωτικού σημειώματος συντάξεων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει:
Εάν έχουν ΑΜΚΑ, να τον προσκομίσουν στην τράπεζα. Εάν δεν έχουν ΑΜΚΑ, να φροντίσουν για την έκδοσή του, πριν την προσέλευσή τους για την απόγραφή τους στις τράπεζες, όπου και θα πρέπει να το συνυποβάλουν. Ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑ μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συνταξιούχου, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με πρόσφατη εξουσιοδότηση-θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, να μεταβεί, με τα ίδια δικαιολογητικά, στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου και όχι στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή του.