Με βεβαίωση Μητρώου Αγροτών παίρνουν άδεια τα «αγροτικά»

Home Αγροτικά Με βεβαίωση Μητρώου Αγροτών παίρνουν άδεια τα «αγροτικά»

Παρασκευή, 27 Απρίλιος 2012 13:13

Μόνο με μία βεβαίωση ότι είναι ενταγμένος στο Μητρώο Αγροτών, ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας αγρότης μπορεί να απευθυνθεί κατευθείαν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, χωρίς να μεσολαβεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (πρώην Διεύθυνση Γεωργίας), για την απόκτηση ενός ΦIΧ αγροτικού αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500χλγρ. ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300χλγρ. Στην περίπτωση που ο επαγγελματίας αγρότης θέλει να αποκτήσει πάνω από ένα, θα πρέπει να εγκρίνει το αίτημα η τοπική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για να αποφασίσει εάν αντιστοιχεί στις ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης και να τύχει της φοροαπαλλαγής για την αγορά αγροτικού αυτοκινήτου.
Οι παραπάνω διευκρινίσεις περιλαμβάνονται στο έγγραφο με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση – χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα» που έστειλε σε όλες τις Περιφέρειες η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του νομού 3874/2010 για το Μητρώο Αγροτών.