Μητροπολίτης Αμβρόσιος σε Αρχιεπίσκοπο: «Μην επιτρέψουμε στην Εκκλησία να εισέλθουν μέθοδοι της μαφίας»

Ανοιχτή επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, απέστειλε πριν από λίγο ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος. Αφορμή της επιστολής ήταν δημοσίευμα σχετικά με την συνάντηση που είχε ο Αρχιεπίσκοπος με τον Μητροπολίτη Ξάνθης το βράδυ της Τρίτης στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, το οποίο ανέφερε ότι ο Αρχιεπίσκοπος «φέρεται να δήλωσε στον Μητροπολίτη Παντελεήμονα πως ψηφίζει για την Μητρόπολη Μαρωνείας τον Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα Μουτάφη».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Μακαριώτατε,

Ευρισκόμεθα  24 μόλις ώρες προ της διεξαγωγής εκλογών διά την ανάδειξιν Μητροπολίτου πρός πλήρωσιν της κενής έδρας της χηρευούσης της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας!

Εάν λάβωμεν υπ΄ όψιν  τα καθιερωμένα κατά την διεξαγωγήν κοσμικών εκλογών πρός ανάδειξιν πολιτικών ή δημοτικών Αρχών, όλες οι προεκλογικές διαδικασίες τελειώνουν εις προκαθωρισμένον χρόνον,  κατά δε την παραμονήν των εκλογών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κάθε εκλογική δραστηριότης. 

Υπό τα δεδομένα ταύτα μεγάλην θλίψιν, οργήν, ου μην αλλά και αγανάκτησιν μας προξενεί το γεγονός, κυριολεκτικώς τήν τελευταίαν στιγμήν, δηλ. σήμερον την πρωΐαν, δημοσιεύεται η είδησις, ότι υπήρξε, (προφανώς πρόσφατος), «θερμή συνάντησις» της Υμετέρας Μακαριότητος μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, προς τον οποίον εδηλώσατε, ότι υποστηρίζετε την υποψηφιότητα του Αρχιμ. Παντελεήμονος Μουτάφη.

Προφανώς κάποιοι εκκλησιαστικοί παράγοντες με την κίνησιν αυτήν προσπαθούν να υποκλέψουν την ψήφον των Αρχιερέων-εκλεκτόρων! Καταγγέλλομεν δημοσίως, και ας μας ακούσουν οι ένοχοι, ότι τοιαύται μέθοδοι προσιδιάζουν μόνον εις τον υπόκοσμον! Διά την Εκκλησίαν είναι απαράδεκτοι!

ΕΠΕΙΔΗ

1. Ημεῖς προσωπικώς θεωρούμεν βλάσφημον την πληροφορίαν και είδησιν ταύτην, άκρως δε προσβλητικήν, διά το έντιμον Πρόσωπόν Σας,

2. Υποπτευόμεθα, ότι η «είδησις» αύτη προέρχεται από εκκλησιαστικόν πρόσωπον της Πελοποννήσου, ζωηρώς ενδιαφερόμενον διά την ανάδειξιν του συγκεκριμένου υποψηφίου,

3. Παρέχει αιτίαν προσφυγής εις το Σ.τ.Ε. καθ’ όσον αναιρεί την μυστικότητα της ψήφου,  τέλος δε

4. Η  διατύπωσις τυχγάνει «εκ του πονηρού», καθ’ όσον δεν λέγει ρητώς, ότι έχετε δώσει την προτίμησίν Σας, αλλά χρησιμοποιεί το πονηρόν σχήμα «φέρεται νά δήλωσε….»

ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ,

Υποκλινόμεθα ευλαβικά ενώπιόν Σας και Σας παρακαλούμεν αδελφικώς τε και ικετευτικώς να περιφρουρήσετε όχι μόνον το εκκλησιαστικόν ήθος, αλλά και το προσωπικόν Σας κύρος!

Αναμένομεν λοιπόν εκ μέρους Σας μίαν ἄμεσον απάντησιν εις το δημοσίευμα, δηλ. είτε μίαν ρητήν διάψευσιν, είτε μίαν ρητήν επιβεβαίωσιν! Ἐαν ἀληθεύει ἠ πληροφορία, να την επιβεβαιώσετε! Ἐάν, άντιθέτως όπως ημείς πιστεύομεν, η πληροφορία είναι προϊόν κακοηθείας, να την διαψεύσετε ΑΜΕΣΩΣ και εντός της ημέρας! Όχι αύριον το πρωΐ, διότι θα είναι αργἀ!

Μακαριώτατε,

Όπως κι αν έχουν τα πράγματα,  ας μη επιτρέψωμεν να εισέλθουν εις τον ιερόν χώρον της Εκκλησίας μέθοδοι της μαφίας!  ΣΑΣ ΙΚΕΤΕΥΩ.     

Επί δε τούτοις διατελώ

Μετά της εν Κυρίῳ αγάπης

          + Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ