Νέος Διοικητής της 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας ο Γιώργος Γιαννόπουλος

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας οι νέοι Διοικητές στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας. Στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

με έδρα την Πάτρα, τοποθετήθηκε ο γιατρός, Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».