Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων – Σωματείων για το έτος 2013

Home Πολιτιστικά Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων – Σωματείων για το έτος 2013

Σάββατο, 23 Νοέμβριος 2013 04:42

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση των κάτωθι Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2013:

1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» ΑΚΡΑΤΑΣ 1924 1000 €

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 800 €

3. ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΦΙΔΑΛΩΝΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ» 1800 €

4. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ 500 €

5. ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ 500€

6. ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ «ΒΥΡΩΝ» 400€

Επίσης αποφάσισε τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α.00-6735 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, προκειμένου να δοθεί ως οικονομική ενίσχυση στους ανωτέρω Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2013.