ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Το τοπίο της μνημονιακής καταστροφής στον αγροτικό χώρο

Η ολοένα και πιο νεοφιλελεύθερη ΚΑΠ την οποία εφάρμοσαν απαρέγκλιτα και δέχτηκαν παθητικά, καθώς και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα, από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, είχε ήδη, προ μνημονίων αποδιαρθρώσει τον πρωτογενή τομέα. Από το 2010  και μετά η μνημονιακή λαίλαπα σάρωσε και τον αγροτικό χώρο. Η αγροτική πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά οδήγησε στην :

1. Χαριστική εκχώρηση της Αγροτικής Τράπεζας στον όμιλο Πειραιώς, με δραματική μείωση της ρευστότητας στα όρια της πιστωτικής ασφυξίας, αδυναμία συνέχισης της παραγωγικής δραστηριότητας και κίνδυνο των υποθηκευμένων περιουσιών εξαιτίας της πώλησης δανείων σε διεθνή κερδοσκοπικά κεφάλαια.

2. Ενίσχυση του ρόλου του τραπεζικού κεφαλαίου στην χάραξη και εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής, με την άλωση κατ’ αρχήν του τομέα της συμβολαιακής γεωργίας και τη δημιουργία του σχήματος «Γαία Επιχειρείν» σαν όχημα με το οποίο ο όμιλος Πειραιώς συγκροτεί στην ουσία ένα ιδιωτικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Αύξηση του κόστους της αγροτικής παραγωγής (ΦΠΑ αγροτικών εφοδίων, ζωοτροφές, ενέργεια κ.α.)

4. Υπερφορολόγηση των αγροτών με 13% από το πρώτο ευρώ και επιβολή χαρατσιών σε χωράφια, στάβλους και αποθήκες.

5. Μειώσεις συντάξεων και διαρκής επιδείνωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

6. Μείωση του αγροτικού εισοδήματος πάνω από 20%

7. Αδυναμία πλήρους καταβολής εξισωτικής αποζημίωσης και επιβολή προστίμων από την ΕΕ

8. Συμφωνία για την νέα ΚΑΠ με μείωση των ενισχύσεων, ερήμην των αγροτών και παντελή απουσία διαλόγου ακόμα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο

9. Πλήρη αποδιάρθρωση του συνεταιριστικού χώρου με την εφαρμογή του Ν 4015, καθώς και την νομιμοφανή μεν, αλλά πολιτικά απαράδεκτη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων και παραγωγικού δυναμικού σε ελάχιστα κατεστημένα συνεταιριστικά συμφέροντα

10. Aπαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών και της αγροτικής έρευνας

11. Δραματική αύξηση της ανεργίας των επιστημονικών κλάδων που εμπλέκονται με τον πρωτογενή τομέα, κατάρρευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Άμεσα μέτρα για να σταματήσει η κοινωνική και παραγωγική καταστροφή

Ανακούφιση  από τραπεζικά δάνεια και οφειλές σε εφορία και ΟΓΑ, με ευνοϊκές ρυθμίσεις με βάση κοινωνικά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

– Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας και χωραφιών

– Δίκαιο, σταθερό και απλό σύστημα φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος, με ατομικό αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και της προκαταβολής φόρου.

-Μέτρα μείωσης  του κόστους αγροτικής παραγωγής (μείωση τιμολογίου ΔΕΗ, φθηνό αγροτικό πετρέλαιο, μείωση συντελεστών ΦΠΑ)

-Επαναφορά της 13ης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους και εγγύηση όλων των αγροτικών συντάξεων.

-Παροχή ρευστότητας, με τράπεζα ειδικού σκοπού ώστε να στηριχτεί η πρωτογενής παραγωγή, η μεταποίηση και η διάθεση προϊόντων.

-Εξυγίανση και αναγέννηση των αγροτικών συνεταιρισμών, με νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγγυάται τη δημοκρατική λειτουργία, τον παραγωγικό προσανατολισμό και τη δημόσια εποπτεία τους.

-Αναβάθμιση κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων υποδομών για τη στήριξη των αγροτών και την ενίσχυση της αγροτικής έρευνας.

-Ειδικά σχέδια δράσης για τα στρατηγικής σημασίας προϊόντα, προώθηση των προϊόντων ποιότητας και ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας.

-Εξυγίανση του συστήματος εμπορίας ώστε να μειωθεί η ψαλίδα τιμών παραγωγού καταναλωτή. Προώθηση εναλλακτικών μορφών εμπορίου. 

-Πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων.

-Δημόσια ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, με αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του ΕΛΓΑ

-Αξιόπιστο και διαφανές δημόσιο σύστημα καταβολής και ελέγχων των κοινοτικών ενισχύσεων.

-Ενεργοποίηση αναξιοποίητων παραγωγικών πόρων, με καταγραφή της αναξιοποίητης γεωργικής γης και των ανενεργών μεταποιητικών μονάδων και θεσμικό πλαίσιο  ώστε συνεργατικά σχήματα να αναλάβουν την αξιοποίηση τους. Ενίσχυση με πόρους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι παροχή διαρκούς τεχνικής και επιστημονικής στήριξης.     

-Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώκουμε την αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού για την γεωργία, την επανασύνδεση ενισχύσεων-παραγωγής και την ανακατανομή πόρων υπέρ των Μεσογειακών προϊόντων.