ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Η τοπική μας Εκκλησία στην επιθυμία της να προσεγγίσει  αλλά και  να συμπαρασταθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα με την κρίση των αξιών η σύγχρονη οικογένεια

σας προσκαλεί στην ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ,  τη Δευτέρα 09 Μαρτίου 2015 και ώρα 19.00 στην αίθουσα ομιλιών του Κέντρου Νεότητας ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, οδός Πολυχρονιάδου 8 στο Αίγιο

Θα ομιλήσει η κ. Γεωργία Καλύβα, Φιλόλογος με θέμα : η διαπαιδαγώγηση των εφήβων. Η εφηβική ηλικία δεν εξελίσσεται ομοιόμορφα σε όλα τα άτομα, όσον αφορά στην έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη. Αυτό συμβαίνει διότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία δεν είναι μόνο γενετικοί, αλλά και περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί ακόμα και. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι παρατηρείται εφηβική συμπεριφορά και σε ενηλίκους που δεν κατάφεραν να μεταβούν από την εφηβική ηλικία στο στάδιο της ωρίμανσης. Η ομιλητής θα αναφερθεί στα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας, και  στη διαπαιδαγώγηση των εφήβων, η οποία  συμβάλλει στην ομαλή ψυχική και πνευματική ανάπτυξή τους, αντλώντας πληροφορίες μέσα από τα έργα των μεγάλων παιδαγωγών της Εκκλησίας μας.