Ο ΣΤΡΑΤΟΣ … ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ – Εντός των ημερών ξεκινά η αποκατάσταση του οδικού δικτύου με μηχανήματα του Μηχανικού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την έγκριση δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων του Μηχανικού Στρατού Ξηράς, για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου Αιγιαλείας, μετά από την θεομηνία (πλημμύρες) της 6ης και 7ης Φεβρουαρίου 2012 και την διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (4.559,43 €) σε βάρος του Κ.Α.00-6495 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2012, για την πληρωμή των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.Γ-150/17-9-12 της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

Το παραπάνω ποσό θα κατατεθεί σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ τα μηχανήματα του Στρατού θα «πιάσουν» δουλειά εντός των ημερών, όπως δήλωσε στo www.aigialeianews.gr, ο δήμαρχος Αιγιαλείας Στάθης Θεοδωρακόπουλος. «Θα μπουν πρώτα τα χρήματα. Είχε προκύψει και ένα θέμα με τη χρηματοδότηση αυτή, καθώς η Περιφέρεια την είχε απορρίψει. Είχαμε δηλαδή καταφέρει για δουλειά που θα στοίχιζε 100.000 ευρώ περίπου να πληρώσουμε 4.500 και αυτή έλεγε όχι! Τροποποιήσαμε τελικά την απόφαση, πέρασε από το  Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, περνάει και από την Περιφέρεια και αμέσως θα δώσουμε τα λεφτά για να ξεκινήσουν δουλειά τα μηχανήματα του Στρατού. Τέλος αυτής της εβδομάδας, με αρχές της άλλης θα έχουν ξεκινήσει».Θυμίζουμε ότι στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2012, πλημμύρες έπληξαν τον Δήμο Αιγιαλείας και προκάλεσαν εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων, καταστροφές του δημοτικού, επαρχιακού, αγροτικού δικτύου, καθώς και των δασικών δρόμων. Πολλοί από τους παραπάνω δρόμους παραμένουν ακόμη και σήμερα αδιάβατοι αφού ο Δήμος αδυνατεί από δικά του έσοδα να καλύψει την δαπάνη για την αποκατάστασή τους. Υπόψη ότι τα έσοδα του Δήμου έχουν μειωθεί δραματικά. Για τους ανωτέρω λόγους ζητήθηκε η συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με μηχανήματα και χειριστές/στρατιωτικούς για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η έκτακτη και κατεπείγουσα αυτή ανάγκη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανταποκρίθηκε στο αίτημά του Δήμου και με έγγραφο του ΓΕΣ ενέκρινε την διάθεση μηχανημάτων ΜΧ με σκοπό την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης μέρους του οδικού δικτύου του Δήμου. Όπως αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφό, το κόστος για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 4.559,43 €.Η βοήθεια που θα προσφέρει η Μονάδα Μηχανικού του Στρατού θα είναι ουσιαστικής σημασίας, το δε οικονομικό όφελος που θα προκύψει θα είναι πολλαπλάσιο, αφού για τις παραπάνω εργασίες η μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων θα απαιτούσε 20πλάσια δαπάνη, που στη παρούσα οικονομική συγκυρία ο Δήμος Αιγιαλείας αδυνατεί να την καλύψει λόγω και των αλλεπάλληλων μειώσεων των Κ.Α.Π.Να επισημανθεί ότι οι καταστροφές είναι τόσο μεγάλες που είναι αδύνατον να προβεί ο Δήμος σε πλήρη ή μερική αποκατάστασή τους με ίδια μέσα, ενώ και η χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν επαρκεί για την αποκατάσταση του συνόλου του οδικού δικτύου.Παράλληλα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν μπορεί να συνδράμει οικονομικά, ενώ δεν μπορεί να διαθέσει μέσα ή προσωπικό και αδυνατεί να προβεί σε αποκατάσταση των καταστροφών ακόμα και στους δρόμους που τελούν υπό την αρμοδιότητά της.