Παραλήφθηκαν τα πορίσματα των ζημιών από το χαλάζι για το Αίγιο

Από τον ανταποκριτή ΕΛΓΑ Αιγίου ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ έστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που έπαθαν οι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου από το χαλάζι της 29/5/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τα πορίσματα έως και την 24-12-2014 στα Γραφεία του Δήμου στο Γάτειο (υπεύθυνος κ. Αγγελόπουλος Παναγιώτης), τηλ. 26910/61063.