Πληρώνονται στις 19 Δεκεμβρίου οι συντάξεις του Ιανουαρίου

Στις 19 Δεκεμβρίου και όχι στις 2 Ιανουαρίου 2015, θα καταβληθεί η σύνταξη Ιανουαρίου από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ),

σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού ενώ την ίδια μέρα θα πληρώσει τις συντάξεις και ο ΟΓΑ.