ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

8η Εβδομάδα Υποβολής Ε.Α.Ε. 2015

Δευτέρα 13/04/2015                   ΑΡΓΙΑ 2ης ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΣΧΑ

Τρίτη 14/04/2015 Από Πλαστράς Νικόλαος έως και Ράπτης Χρήστος

Τετάρτη 15/04/2015 Από Ραυτόπουλος Βασίλειος έως και Σακελλαρόπουλος Χαρ/μπος

Πέμπτη 16/04/2015 Από Σακελλαροπούλου Αγγελική έως και Σκιαδάς Σταμάτιος

Παρασκευή 17/04/2015 ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΓΙΑ – ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

9η Εβδομάδα Υποβολής Ε.Α.Ε. 2015

Δευτέρα 20/04/2015 Από Σκλιβάνος Ιωάννης έως και Σπυράκου Αγγελική

Τρίτη 21/04/2015 Από Σπυρόπουλος Αθανάσιος  έως και Σταμούτσου Ζωή

Τετάρτη 22/04/2015 Από Σταμπουλόπουλος Οδυσσέας έως και Σώης Κων/νος                     

Πέμπτη 23/04/2015 Από Σώρρας Παναγιώτης έως και Τραγότσαλου Παναγιώτα

Παρασκευή 24/04/2015 Από Τρακαδά Ελένη έως και Τσαχρέλιας Χρήστος

10η Εβδομάδα Υποβολής Ε.Α.Ε. 2015

Δευτέρα 27/04/2015 Από Τσαχρίδης Γεώργιος έως και Τσουμπός Χρήστος

Τρίτη 28/04/2015 Από Τσουμπού Ανδριάννα έως και Φουρλάνου Παναγιώτα

Τετάρτη 29/04/2015 Από Φουσάνη Κων/να έως  Χριστοδουλοπούλου Σταυρούλα

Πέμπτη 30/04/2015 Από Χριστοδουλοπούλου Χελάκη Αγγελική έως και Ψωμά Παν/τα