ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

4η Εβδομάδα Υποβολής Ε.Α.Ε. 2015

Δευτέρα 16/03/2015 Από Κακός Γεώργιος έως και Καραθανάσης Γεώργιος

Τρίτη 17/03/2015 Από Καραθανασόπουλος Αθανάσιος έως και Κατεργάρης Γεώργιος

Τετάρτη 18/03/2015 Από Κατή Ειρήνη έως και Κολοκυθάς Χρήστος

Πέμπτη 19/03/2015 Από Κόμης Αναστάσιος έως και Κουμούτσου Χριστίνα

Παρασκευή 20/03/2015 Από Κουμπέτσος Γεώργιος έως και Κυριαζής Κων/νος

5η Εβδομάδα Υποβολής Ε.Α.Ε. 2015

Δευτέρα 23/03/2015 Από Κυριαζόπουλος Βασίλειος έως και Λαμπρινού Βασιλική

Τρίτη 24/03/2015 Από Λαμπρόπουλος Αθανάσιος έως και Λουκοπούλου Φωτεινή

Τετάρτη 25/03/2015 ΑΡΓΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Πέμπτη 26/03/2015 Από Λούπη Παρασκευή έως και Μαρίνος Παναγιώτης

Παρασκευή 27/03/2015 Από Μαρκατάτου Χρυσούλα έως και Μητρόπουλος Χρήστος

6η Εβδομάδα Υποβολής Ε.Α.Ε. 2015

Δευτέρα 30/03/2015 Από Μητροπούλου Αγγελική έως και Μουλόπουλος Αχιλλέας

Τρίτη 31/03/2015 Από Μουντάκη Μαρίνα έως και Μπαστογιάννης Χρήστος

Τετάρτη 01/04/2015 Από Μπατάλη Αγγελική έως και Μυλωνάς Νικόλαος

Πέμπτη 02/04/2015 Από Μυριτζή Ιωάννα έως και Ντάλλας Αριστοτέλης

Παρασκευή 03/04/2015 Από Νταουσάνης Αργύριος έως και Παλαιολόγου Παναγούλα

7η Εβδομάδα Υποβολής Ε.Α.Ε. 2015

Δευτέρα 06/04/2015 Από Παλαμουτίδου Βασιλική έως και Παπαδημητρίου Διονύσιος

Τρίτη 07/04/2015 Από Παπαδημητρόπουλος Αθανάσιος έως και Παπαναστασίου Σπύρος

Τετάρτη 08/04/2015 Από Παπαναστασόπουλος Δημήτριος έως και Πετροπούλου Μάρθα

Πέμπτη 09/04/2015 Από Πέτρου Αικατερίνη έως και Πίσσας Γεώργιος

Παρασκευή 10/03/2015             ΑΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ