Πρόγραμμα ενημερώσεων για την ασφάλεια στο σπίτι από τον Όμιλο Τιτάν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, το Τμήμα Αγωγής Υγείας και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας,στο πλαίσιο της υλοποίησης των Προγραμμάτων Ασφάλειας – Πρώτες Βοήθειες, μαζί με τον Όμιλο «ΤΙΤΑΝ»

συνεχίζει και αυτή τη χρονιά να πραγματοποιεί ενημερωτικές παρεμβάσεις με θέμα «Ασφάλεια στο σπίτι».  Μια τέτοια ενημερωτική παρέμβαση, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σήμερα 13 Μαρτίου 2015 από τον έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο μηχανικό του ομίλου «ΤΙΤΑΝ», κ. Νίκο Οικονόμου με την  παρουσίαση ασφαλών πρακτικών και κανόνων για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα.

Η ενημέρωση έγινε κατά το δυνατόν με βιωματικό-διαδραστικό τρόπο, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης συμμετοχή όλων των μαθητών.

Τα παιδιά έκαναν πολλές ερωτήσεις, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον ενώ προβλήθηκαν και διάφορες εικόνες σχετικά με το θέμα όπως και μικρά και πλήρως κατατοπιστικά βίντεο. Τέλος, μοιράστηκε σε όλα τα παιδιά και ένα πολυσέλιδο βιβλιαράκι «Ασφάλεια στο Σπίτι», με πολλές χρήσιμες εικόνες και σκίτσα και με τις θεματικές ενότητες «ηλεκτρική εγκατάσταση»,  «επίπλωση», «εγκαύματα», «επικίνδυνες χημικές ουσίες», «πρώτες βοήθειες», «φορητές Σκάλες», Κίνδυνοι πυρκαγιάς»  και άλλα

Ο Διευθυντής κος Αργύρης Νικολόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Νίκο Οικονόμου και έκλεισε  την παρουσίαση ευελπιστώντας να ξαναγίνει η παρουσίαση και του χρόνου…