Πρόγραμμα ενισχύσεων για νέους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων

Home Αγροτικά Πρόγραμμα ενισχύσεων για νέους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων

Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2011 12:58

Μέσα στον Νοέμβριο ξεκινά το νέο πενταετές πρόγραμμα ενισχύσεων για νέους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων σε όλη τη χώρα, αλλά και νυν βιοκαλλιεργητές που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Έως και 450 ευρώ το στρέμμα φθάνει η πενταετής επιδότηση ανά στρέμμα για παραγωγούς που θέλουν να μετατρέψουν σε βιολογική τη συμβατική τους καλλιέργεια. Σκοπός του μέτρου αυτού είναι να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που δημιουργείται με τη στροφή των γεωργών και κτηνοτρόφων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Η ενίσχυση χορηγείται κάθε χρόνο και για όλη την περίοδο της δέσμευσης (πενταετία για νέους δικαιούχους και διετία για νυν παραγωγούς βιολογικών προϊόντων με δικαίωμα παράτασης) μετά από αίτηση του δικαιούχου. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει της έκτασης της βιολογικής καλλιέργειας και συγκεκριμένων ποσών που ορίζονται ανά καλλιέργεια.  Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι ελαιοκομία, αμπελοειδή, αραβόσιτος, τριφύλλι, βαμβάκι, σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος, αρωματικά φυτά και κρόκος. Στην περίπτωση της βιολογικής κτηνοτροφίας επιλέξιμες εκτροφές είναι αίγες, πρόβατα και βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική και κρεατοπαραγωγική κατεύθυνση.