Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τα γαμήλια βοηθήματα 2015 του Γατείου Κληροδοτήματος

Το Αδελφάτο του Γατείου Κληροδοτήματος Αιγίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, καλεί τις ενδιαφερόμενες νεανίδες δημότισσες της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας

(πρ. Καποδιστριακού Δήμου Αιγίου), μία από κάθε οικογένεια, που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, έως τις 24 Μαρτίου 2015, υποβάλλουν αίτηση μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να λάβουν μέρος στην κλήρωση της 26ης Απριλίου για τα γαμήλια βοηθήματα του 2015. Οι αιτήσεις κατατίθενται στον Δήμο Αιγιαλείας, Διεύθυνση Καθαριότητας οδός Νικ. Πλαστήρα 11, 1ος όροφος κα Αλεξοπούλου Φωτεινή από 10.00π.μ. έως 13.00μ.μ.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (δίνεται από το Κληροδότημα).

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

4. Βεβαίωση του Εφημέριου της ενορίας τους ότι είναι άγαμες, άπορες και ενάρετες.

5. Βεβαίωση του Ιατρού για την αρτιμέλεια και την καλή τους υγεία.

6. Φωτοαντίγραφο φορολογικού εκκαθαριστικού σημειώματος οικον. έτους 2014 των γονέων και της αιτούσας.

Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 26 Απριλίου 2014 (των Μυροφόρων), στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Φανερωμένης  μετά την τέλεση του μνημοσύνου του Ευεργέτη Ευθυμίου Γάτου.