Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Ο Δήμαρχος ΑιγιαλείαςΘανάσης Παναγόπουλος αποφάσισε τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδεσπότων Ζώων Συντροφιάς,

όπως προβλέπεται από την τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/12 (Α 15) από τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11-2-2014), αποτελούμενη από τα κατωτέρω μέλη ως εξής:1.Τη Δημοτική Σύμβουλο Αιγιαλείας και Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.ΕΠ. Αιγιαλείας Μαρία Τσουκαλά, ως Πρόεδρο, 2.Τον ιδιώτη κτηνίατρο Μιχάλη Παπαδημητρίου, 3.Την εθελόντρια Βασιλική Αθανασίου, 4.Την Πρόεδρο του Συλλόγου Αδεσπότων Ζώων Ακράτας «Τα Φιλαράκια» Διονυσία Σοφιανοπούλου, 5.Τον εκπαιδευτή σκύλων Ιωάννη Κριβέρη.