Συνεχής λειτουργία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου και δυνατότητα επισκέψεων από σχολεία

Home Πολιτιστικά Συνεχής λειτουργία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου και δυνατότητα επισκέψεων από σχολεία

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2013 12:54

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία» του Δήμου Αιγιαλείας, υπενθυμίζει ότι το Δημοτικό Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου λειτουργεί καθημερινά και υπάρχει δυνατότητα επισκέψεων από τα σχολεία. Για την καλύτερη οργάνωση μιας τέτοιας επίσκεψης θα πρέπει να προηγηθεί μια συνεννόηση. Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: 1. Μουσείο 26910-62106 (11:00-13:00), 2. κ. Πάνος Παναγόπουλος 26910-27227, 3. κ. Βάνα Μπεντεβή 26910-24377, 6934002660.