Συνεχίζουν τον αγώνα οι Πρόεδροι της Δυτικής Αιγιάλειας για την μη κατασκευή ΧΥΤΑ στη «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ»

Home Αιγιάλεια Συνεχίζουν τον αγώνα οι Πρόεδροι της Δυτικής Αιγιάλειας για την μη κατασκευή ΧΥΤΑ στη «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ»

Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2013 07:57

Συνεχίζουν τον αγώνα τους οι Πρόεδροι της Δυτικής Αιγιαλείας, σχετικά με το επίμαχο θέμα ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ. Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου κατέθεσαν εξώδικες δηλώσεις προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Αποβλήτων Τρίτης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Αιγιαλείας Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. «Στις εξώδικες δηλώσεις τονίζουν –τεκμηριώνοντας – όλα τα επίμαχα σημεία που αφορούν στην παράνομη κατασκευή του συγκεκριμένου έργου και τους καλούν να παύσουν ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ για την κατασκευή και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ» για τους λόγους που αναλύονται στις εξώδικες δηλώσεις. Τους καλούν επίσης να προβούν σε ένα νέο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων που θα είναι συμβατός με την οδηγία 2008/98 (άρθρα 28 και 29) και του ν. 4042/2012 (άρθρο 35). Επιπλέον δηλώνουν ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν προβούν οι αρμόδιοι στις παραπάνω ενέργειες, οι Πρόεδροι θα προχωρήσουν ενώπιον των αρμοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, στην άσκηση κάθε εννόμου δικαιώματος τους».