Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας: Θα εναλλάσσονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. στις θέσεις «διοίκησης»

Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας, μελετώντας προσεκτικά το εκλογικό αποτέλεσμα

και πιστεύοντας ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να εναλλάσσονται όλα τα μέλη του Δ.Σ., στις θέσεις «διοίκησης» ώστε αφ’ενός να δοκιμαστούν σε τι μπορούν να προσφέρουν και αφ’ετέρου να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρία, ενδιαφέροντα κ.α. πολύτιμα για σήμερα και αργότερα, ξεφεύγοντας παράλληλα και από την ρουτίνα της επανάληψης, προχώρησε, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στην συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου ως εξής:

Για το έτος 2015

Βασιλακόπουλος Αλέξανδρος – Πρόεδρος

Τρίψας Χρήστος – Αντιπρόεδρος

Μητρόπουλος Άγγελος  – Γενικός Γραμματέας

Σταματόπουλος Άρης – Ταμίας

Για το έτος 2016

Τρίψας Χρήστος – Πρόεδρος

Πολίτης Βαγγέλης – Αντιπρόεδρος

Χατζής Σπύρος – Γενικός Γραμματέας

Σταματόπουλος Άρης – Ταμίας

Για το έτος 2017

Πολίτης Βαγγέλης – Πρόεδρος

Βασιλακόπουλος Αλέξανδρος – Αντιπρόεδρος

Σταματόπουλος Άρης – Γενικός Γραμματέας

Χατζής Σπύρος – Ταμίας