Το ΥΠΕΣ ζητά τα οικονομικά στοιχεία δήμων και περιφερειών

Την καταχώριση των οικονομικών στοιχείων των δήμων και των περιφερειών στη βάση δεδομένων που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ και στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας έως τις 27 Φεβρουαρίου,

ζητά με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το έτος 2013 και προσωρινά στοιχεία για το έτος 2014, τα οποία βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών η ΕΛΣΤΑΤ οφείλει να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat).