Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2015 – Πρόγραμμα προσέλευσης παραγωγών

Η Π.Ε.Σ. καλεί τους παραγωγούς να προσέλθουν στα γραφεία της από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 – βάσει του προγράμματος προσέλευσης που ακολουθεί – προκειμένου να συντάξουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

του τρέχοντος έτος, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης της περιόδου 2015 – 2020, αλλά και για την ένταξη τους στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις (π.χ. Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία) μετά την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ.(Κανονισμός (ΕΕ)   αριθμός 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013).

Επισημαίνεται η σπουδαιότητα υποβολής της προαναφερθείσας Αίτησης την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς γεωργός που δεν προβεί στην παραπάνω διαδικασία, δεν θα είναι δικαιούχος Επιδότησης για την εξαετία 2015 – 2020. Βασική προϋπόθεση για να λάβει Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης ένας παραγωγός είναι το σύνολο του Φυτικού του Κεφαλαίου να είναι τουλάχιστον (4) τέσσερα στρέμματα. Η ημερομηνία λήξης του προγράμματος θα είναι η 15η Μαϊου 2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Οι παραγωγοί που ήταν δικαιούχοι επιδότησης τα προηγούμενα έτη, και δεν έχουν κάποια μεταβολή τόσο στα προσωπικά τους στοιχεία (π.χ. Ταυτότητα – ΑΦΜ – Τραπεζικός Λογαριασμός), όσο και στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς των αγροτεμαχίων τους (Αγοροπωλησία – Νέα Μίσθωση – Παράταση προϋπάρχουσας Μίσθωσης) προσκομίζουν μόνο φωτοαντίγραφα Εκκαθαριστικού Σημειώματος έτους 2014, και της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού τους Βιβλιαρίου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής που εμπίπτει σε μία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις προσκομίζεται το ανάλογο παραστατικό. Οι κτηνοτρόφοι υποβάλλουν επιπροσθέτως, φωτοτυπία του «Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων ή Βοοειδών» αντιστοίχως.

2. Οι παραγωγοί που υποβάλλουν για πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και αιτούνται την χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης μέσω του Εθνικού Αποθέματος, θα χρειαστεί να προσκομίσουν σε φωτοαντίγραφα:

Αστυνομική Ταυτότητα

Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2014

Τραπεζικό Βιβλιάριο

ΑΜΚΑ

Βιβλιάριο ΟΓΑ (Αν είναι ασφαλισμένοι στον συγκεκριμένο Φορέα).

Τίτλους Ιδιοκτησίας Αγροτεμαχίων (Ε9 ή Συμβόλαια για τα ιδιόκτητα,

Μισθωτήρια / Ιδιωτικά Συμφωνητικά για τα ενοικιαζόμενα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

1η Εβδομάδα υποβολής Ε.Α.Ε. 2015

Τρίτη 24/02/2015 Από Αβέρκου Κατίνα του Ανδρέα έως και Αδάμ Παναγιώτα

Τετάρτη 25/02/2015 Από Αδαμαντίδου Χαρίκλεια έως και Αλεξίου Αλέξιος

Πέμπτη 26/02/2015 Από Αλεξόπουλος Γεώργιος έως και Αναστασοπούλου Ερμιόνη

Παρασκευή 27/02/2015 Από Ανδρεόπουλο Χρήστο έως και Ανεστοπούλου Ελένη

2η Εβδομάδα υποβολής Ε.Α.Ε 2015

Δευτέρα 02/03/2015 Από Αντζουλά Βασίλειο έως και Αργυριάδου Ελένη

Τρίτη 03/03/2015 Από Αργυρόπουλο Αργύριος έως και Βασιλαντωνοπούλου Βασιλική

Τετάρτη 04/03/2015 Από Βασιλειάδη Αγγελική έως και Βύζα Αναστασία

Πέμπτη 05/03/2015 Από Γαβαθοπούλου Ελένη έως και Γιαννακοπούλου Ευθαλία

Παρασκευή 06/03/2015 Από Γιαννακουλοπούλου Ελένη έως και Γκόλφη Καλλιόπη

3η Εδομάδα υποβολής Ε.Α.Ε. 2015

Δευτέρα 09/03/2015 Από Γκολφινόπουλο Γεώργιο έως και Δημητρακοπούλου Βασιλική

Τρίτη 10/03/2015 Από Δημητριάδης Γεώργιος έως και Διαμαντής Σπυρίδων

Τετάρτη 11/03/2015 Από Διαμαντόπουλος Αθανάσιος έως και Ζάφτη Ειρήνη

Πέμπτη 12/03/2015 Από Ζαχαράκης Γεώργιος έως και Θεοδωρακοπούλου Χρυσούλα

Παρασκευή 13/03/2015 Από Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος έως και Κακκαβάς Τρύφων

Σημείωση:

Θα ακολουθήσει, εντός των παραπάνω εβδομάδων, συμπληρωματικό πρόγραμμα προσέλευσης υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2015 και για τους υπόλοιπους παραγωγούς.