Υπολογίστε μόνοι σας πόσο θα σας έρθει το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών( Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Τι είναι: Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άμεσης μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση, δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά την 17.09.2011 στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.2130/1993.

Τρόπος υπολογισμού:

Έχοντας μπροστά μας έναν λογαριασμό της ΔΕΗ, ανατρέχουμε στην πάνω αριστερή πλευρά όπου και αναγράφονται τα στοιχεία για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). Εκεί θα δούμε ότι αναγράφονται αρχικά τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου (τμ), εν συνεχεία η ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ και ακριβώς δίπλα η ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ (στο κείμενο της ρύθμισης αναφέρεται ως «συντελεστής παλαιότητας»). Για να βρεθεί το νούμερο της τιμής ζώνης και της παλαιότητας ανατρέχουμε στους παρακάτω πίνακες:

Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.)

Τιμή ζώνης

Παλαιότητα

Συντελεστής

0,5

για ευπαθείς ομάδες

26 και πλέον έτη

1

3

έως € 500

20-25 έτη

1,05

4

€ 501-1000

15-19 έτη

1,1

5

€ 1001-1500

10-14 έτη

1,15

6

€ 1501-2000

5-9 έτη

1,2

8

€ 2001-2500

0-4 έτη

1,25

10

€ 2501-3000

12

€ 3001-4000

14

€ 4001-5000

16

€ 5001 και άνω

Για να υπολογιστεί το έκτακτο ειδικό τέλος, πολλαπλασιάζουμε τα τετραγωνικά μέτρα (τμ) με το συντελεστή ειδικού τέλους (ο οποίος προκύπτει ανάλογα με την τιμή ζώνης) και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε το γινόμενο της προηγούμενης πράξης με το συντελεστή παλαιότητας.

1ο παράδειγμα: Οικία(ή κατάστημα) εκτάσεως 60τ.μ., με τιμή ζώνης 1.200€. Θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα τ.μ του ακινήτου με τον αριθμό 5 και το γινόμενο με τον συντελεστή παλαιότητας. Π.χ. εάν το ακίνητο είναι 10 ετών ο συντελεστής παλαιότητας είναι 1,15.

Επομένως: 60(τμ) Χ 5(συντελεστής ειδικού τέλους)= 300 ευρώ Χ 1,15(συντελεστής παλαιότητας)  = 345 ευρώ το Έκτακτο Ειδικό Τέλος.

 2ο παράδειγμα: Οικία (ή κατάστημα) εκτάσεως 100 τ.μ., με τιμή ζώνης 800€. Θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα τ.μ του ακινήτου με τον αριθμό 4 και το γινόμενο με τον συντελεστή παλαιότητας. Π.χ. εάν το ακίνητο είναι 7 ετών ο συντελεστής παλαιότητας είναι 1,2. Επομένως: 100 τμ Χ 4 (συντελεστής ειδικού τέλους)= 400 ευρώ Χ 1,2 (συντελεστής παλαιότητας) = 480 ευρώ το Έκτακτο Ειδικό Τέλος.

 Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οι συνιδιοκτήτες επιβαρύνονται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο ακίνητο. Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με το λογαριασμό της Δ.E.H. Σύμφωνα με το υπουργείο αν ο χρήστης είναι ενοικιαστής, με την καταβολή του τέλους με το λογαριασμό της Δ.E.H. επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά ενοίκια. Δηλαδή ο ενοικιαστής πληρώνει το τέλος και το συμψηφίζει με το ενοίκιο ή τα ενοίκια. Το τέλος συνεισπράττεται από τη Δ.E.H και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Oκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012. Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος. Aν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η Δ.E.H. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. H αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι για πρώτη φορά:

-Δεν υπάρχει αφορολόγητο, δεν υπάρχει κλιμάκωση ή οποιουδήποτε είδους κοινωνικό κριτήριο στη διαμόρφωση του τέλους, δεν υπάρχει έλεος!  Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ακόμη και για τους ανέργους ιδιοκτήτες, πολλοί από τους οποίους χρωστούν τα σπίτια τους στις τράπεζες, προβλέπονται εκπτώσεις και όχι πλήρης απαλλαγή!

-Ακόμη και ο μειωτικός συντελεστής παλαιότητας εφαρμόζεται αντίστροφα, ως «αυξητικός συντελεστής …νεότητας» έτσι ώστε να επιβαρύνονται όσοι κατέχουν νεώτερα κτίρια και όχι να ελαφρύνονται εκείνοι που διαθέτουν τα παλαιότερα!

Όλοι γνωρίζουμε πια ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν στις τσέπες των ιδιοκτητών, από τις οποίες θα πρέπει να πληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες ο ΕΤΑΚ 2009 με την έκτακτη εισφορά, ο ΦΑΠ 2010 και 2011 με μειωμένο αφορολόγητο και αυξημένους συντελεστές, οι διάφορες έκτακτες εισφορές στο εισόδημα και οι αμοιβές και τα τυχόν πρόστιμα για τους ημιυπαίθριους και τυχόν αυθαίρετα! Το οικονομικό επιτελείο θα έπρεπε περισσότερο να επικεντρωθεί στο πώς θα περικόψει τις δημόσιες δαπάνες παρά το πώς θα κόψει το ρεύμα στους δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτητών που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην καταβολή του νέου τέλους.

Από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ακινήτων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων που ανήκουν:

α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις  ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση  δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες  του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως  και κωδικοποιήσεως  των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά  αποδεδειγμένα  σκοποί εθνωφελείς  ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί  από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών  τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα  κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται  για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

η) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

θ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

–  Ως  δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)

– Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν  εισόδημα.

–  Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

ι) Τα κτίσματα  που βρίσκονται  εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

Σύλλογος Ιδιοκτητών Ακινήτων Αιγιαλείας